Palautuminen Ja TASAPAINO

Palautuminen johdattaa meitä kohti kehon tasapainoa ja mielenrauhan tilaa. Jaksamme elämässämme vaihtelua, mutta luontainen pyrkimys keholla ja mielellä on saavuttaa se tila, jossa jaksat elää, olla ja toimia. Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä.


LUENNOT, KURSSIT JA KOULUTUKSET

PalautumiskouluPRO:n toiminta koostuu Palautumisohjaaja koulutuksesta, luennoista yrityksille ja yhteisöille, tyhy- ja TYKY kursseista, sekä yksilöllisestä ohjaamisesta. Meillä on myös terapeuttiset valmiudet hoidollisesta näkökulmasta. Työmme on ennakoivan terveydenhuollon toimintaa.

PalautumiskouluPRO:n työskentelyssä yhdistyvät tieto keho-, rentoutus- ja fysioterapiasta, sekä ajatus-, tunne- ja toimintamallien merkityksestä. Vuosikymmenten kliininen asiakastyö ja kokemus ovat palautumisen työskentelymme perusta. Psykofyysiset, kehon ja mielen palautumista tavoittelevat menetelmät, ovat nykypäivän terveydenhoidon ja työhyvinvoinnin edistämisen keskiössä.


Palautumisohjaaja koulutus 10 0p

Palautumisohjaajakoulutus alkaa Tampereen Kesäyliopistolla helmikuussa 2019 ja Jyväskylän Kesäyliopistolla syksyllä 2019. Koulutus sisältää 10 lähipäivää ja välitehtävät.

Tästä linkistä Palautumisohjaajakoulutuksen johdanto-osa Tampereen Kesäyliopistolla: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/palautuminen-ja-kehollisuus-johdantokurssi


Koulutuksen harjoitusohjelmista on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian päättötyö

laadullisena tutkimuksena:
”RENTOUDU JA HENGITÄ. Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuudenviikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana "

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35562/Nyrhinen_Maija.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Facebook

Löydät meidät myös facebookista nimellä Palautumisohjelmat


Lehtihaastattelut