O


PalautumiskouluPRO:n toiminta koostuu Palautumisohjaajakoulutuksesta, Palautumisen ja kestävän hyvinvoinnin luennoista yrityksille ja yhteisöille, sekä palautumista tukevista tyhy- ja TYKY kursseista, sekä yksilöllisestä ohjaamisesta. Meillä on myös terapeuttiset valmiudet hoidollisesta näkökulmasta. Työmme on ennakoivan terveydenhuollon toimintaa.

PalautumiskouluPRO:n työskentelyssä yhdistyvät tieto keho-, rentoutus- ja fysioterapiasta, sekä ajatus-, tunne- ja toimintamallien merkityksestä. Vuosikymmenten kliininen asiakastyö ja kokemus ovat palautumisen työskentelymme perusta. Psykofyysiset, kehon ja mielen palautumista tavoittelevat menetelmät, ovat nykypäivän terveydenhoidon ja työhyvinvoinnin edistämisen keskiössä.

Palautuminen johdattaa meitä kohti kehon tasapainoa ja mielenrauhan tilaa. Jaksamme elämässämme vaihtelua, mutta luontainen pyrkimys keholla ja mielellä on saavuttaa se tila, jossa yksilö jaksaa elää, olla ja toimia. Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä.