Mielenvalmennuskin osa palautumista

Keskiviikko 30.8.2017 klo 14:57 - Ulla Ollikkala


palautumispiirakka.png

Tiedostamaton toiminta

Ihmisen käyttäytymistä säätelevät  edelleen evoluution perinteet. Näihin liittyvät refleksit, reviirikäyttäytymisemme, vietit ja vaistomme. Toimimme niiden mukaan, sitä erityisesti huomioimatta.  Toiminta vaikuttaa kehoon ja mieleen. Myös mielemme ohjautuu tiedostamatta. Pystymme ratkomaan ongelmia ja toimimaan sitä erityisesti miettimättä.

Tietoista mieltä voidaan säädellä

Tietoinen mieli taas tarkoittaa sitä, että olemme läsnä itsessämme, hetkessä ja olemme tietoisia itsestämme. Tietoisella mielellä tarkoitetaan havaintojen, ajatusten, tunteiden ja kehollisuuden ymmärtämistä. Oman käyttäytymisen  havainnoiminen, ymmärtäminen ja tarkkaileminen  on lähtökohta oman käyttäytymisen säätelemiseen.

Käyttäytyminen taas johtuu monesta asiasta. Käyttäytymiseen johtavat arvot, uskomukset, muistot, temperamentti ja tapamme käsitellä ja ratkoa ongelmia. Käyttäytymistämme ohjaavat omat pyrkimykset, tarpeet ja motivaatio. Tietoisina tai tiedostamattomina. Käyttäytymiseemme on sidoksissa muihin ihmisiin ja vuorovaikutukseen.

Mielenvalmennus

Mielenvalmennus on tietoista ajattelun taidon harjoittamista, tunteiden tiedostamista ja niiden ohjaamista. Tämä kaikki näkyy teoissa. Tämä ei voi oikein tapahtua ennen sen tiedostamista, että on itse vastuussa omasta elämästään. Silloin, kun ihminen ottaa vastuun omasta elämästään eli ajatuksistaan, tunteistaan ja toiminnastaan,  tapahtuu sisältäpäin ohjautuminen eli itsensä johtaminen. Silloin ihminen itse päättää minkä merkityksen antaa ajatuksilleen, asioille ja tapahtumille. Sekä sen, miten niihin reagoi. Mielen valmentamisen voi siirtää elämään, melkein mihin tahansa toimintaansa.

Oman mielen valmentaminen  lähtee omien ajatusten tiedostamisella, sisäisen puheen kuuntelemisella. Tärkeää ei ole se miten ajatukset syntyvät vaan se, mihin ajatuksissa tartumme ja mistä irtipäästämme. Ajattelutapamme näyttää meille sellaisen maailman, kuin uskomme sen olevan. Toiselle ihmiselle sama maailma voi näyttäytä täysin eri tavoin. Jokaisella ihmisellä kun ne omat kokemukset, tunteet, persoona ja uskomukset  jotka vaikuttavat maailmankuvaan. Siksi se dialogi, jota käymme valmentaessa on tärkeätä lähteä valmennettavan lähtökohdista, valmennettavien sanomaa kuunnellen, aktivoitumatta itse vastaamaan. On opittava kysymään, ei vastaamaan. Kuuntelemalla voit saada viestin ihmisen sisäisestä maailmasta. Sitä maailmankuvaa voi valmennettavan niin halutessa sitten muuttaa. Tämä vaatii ensin pysähtymisen, rauhoittumista ja rentoutumista.

Myönteisen muutoksen etsiminen palauttaa tasapainon

Ajatukset, tunteet ja mieli kaikki vaikuttavat kehomme toimintaa, vaikutus voi olla hyvinkin nopea. Voimakkaat ajatukset, pitkään kestävä ajatuskehä luo tunteita. Tunteet ohjaavat toimintaamme hyvin vahvasti. Tunteet näyttäytyvät toiminnassamme positiivisena ja negatiivisena käyttäytymisenä.

Mielenvalmennuksella pyritään muutokseen. Myönteisten ajatusten kehän muodostamiseen. Myönteisten ajatusten seurauksena ihminen kokee myönteisiä tunteita. Tunteet muuttavat havainnointiamme ja siten toimintaamme. Näin löydämme mielen toimintaa tasapainon.

Avainsanat: mielenvalmennus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini