Mitä kohtaaminen tarkoittaa?

Torstai 2.12.2021 klo 13:08 - Ulla Ollikkala

C52FB699-AFB9-4B02-8EC8-4848AAF0A8DC.jpeg
.

Työssäni yksilö- ja rymätapaamisissa, toiminnan perustana on kohtaaminen. Työssäni psykofyysisen fysioterapian yksilötyön tekijänä ja kouluttajana, sekä Palautumisohjaajien kouluttajana, tämä on itselle tärkeä arvo. Arvohan on asia, joka johtaa toimintaa ja näyttäytyy käyttäytymisenä. Myös se, että nämä kaksi asiaa ovat ristiriidassa, ilmenee käyttäytymisenä eli tekoina.  Omat arvonsa ylittäessään, ihminen tietää tekevänsä jotain väärällä tavalla. (Toki eivät kaikki, varsinkin kun itsekeskeisyys johtaa toimintaa. Silloin kysymyksessä on jo vakavampi vääristynyt toimintamalli.) 

Mitä kohtaaminen tarkoittaa?

Kohtaaminen on kahden tai useamman ihmisen, kehon ja sanallisen viestin kuulemista, havainnoimista ja ymmärtämistä. Se on myös irtipäästämistä niistä viesteistä, joita ei halua ja tarvitse ottaa vastaan. Viestit kulkeva aistijärjestelmien eli kehon järjestelmien kautta kohti mielen tietoisuuttasi. Kuten ehkä huomaat, kirjoitan näistä asioista kehoterapian viitekehyksen kautta. 

Tietoisuuten välittyvät viestit voivat olla erilaisia tunnetiloja, joiden kokeminen kuuluu aina ihmiselle itselleen. Tunteet on erotettava siten, mitkä on omia tunteita  ja mitkä niistä toisen. Heijastumat toisesta voivat kohtaamisessa triggeröidä omat tunteesi ja silloin kohtaamisen kaaos on käynnissä. Olemmehan me kaikki ihmiset haavoittuneita, jollakin tasolla, toisista ihmisistä. Haavoittuneita lapsuudessa, koulussa, opiskelussa ja vuorovaikutuksessa  eli  ihmissuhteissa yleensä. On hyvä tietää, että sellaista ihmistä ei vielä ole syntynyt, joka ei näin kokisi  elämässään. 

Läsnäolo, kohtaamisen taitoa

Kohtaamisessa, kuulijana ja havainnoijana,  ei itse olla pääosassa, vaan kohtaamisessa ollaan olemassa toista varten. Mielestäni silloin toteutuu läsnäolo. Oman kuuntelemisen taidon ja läsnäolon tason voi huomata siitä, aktivoituuko oma mieli antamaan vastauksia toisen puhuessa. Aktivoituuko vastauksen  valmius siitä, mitä itsellä on, tai mitä itse on kokenut. Aktivoituuko tarve esitellä omaa erinomaisuuttaan, tietoaan ja taitojaan vastauksella toiselle. Kohtaaminen on mielestäni juurikin läsnäoloa, jossa ihminen on  tyhjän mielen tilassa, läsnäollen toiselle. Silloin kuuleminen tapahtuu  ja se välittyy toiselle turvallisuuden, luottamuksen ja ymmärryksen kokemuksena. 

Kohtaaminen ei ole koskaan kilpailua. Tunnistatko kilpailuksi  sen, miten toinen on valmiina näissä tilanteissa neuvomaan, ohjaamaan, opettamaan tai olemaan aina astetta toista parempi? Pahimmassa tapauksessa tapahtuu toisen alentaminen, vähättely ja virheillä herkuttelu. Olet varmaan kohdannut tätäkin elämässäsi. 

Näissä tapauksissa kohtaaminen vie energiaasi ja väsähdät, et voimistu. Joudut tilaan, jossa aktivoituu puolustautumisjärjestelmäsi. Puolustautuminen taas tapahtuu automaattisen valinnan mukaan, siirtyen joko ylivireän tai alivireän, hermoston toiminnan  suuntaan.

Kehollinen kohtaaminen

Kohtaamisen malli rakentuu ihmiselle varhaisessa vaiheessa elämää, aivan tiedostamatta.  Niiden omien mallien pohjalta toimintamalli sitten käynnistyy arjen vuorovaikutuksessa. Kerron seuraavaksi kehollisen kohtaamisen ilmiöitä, joita työssäni asiakkaiden kanssa pohditaan.

Vuorovaikutusta tutkittaessa kaksi ihmistä reagoi toisen kehon viestintään, sanattomasti. Oivalletaan pienistä vihjeistä, mitä toinen ihminen viestii. Ollaan varuillaan, tunnistetaan itsessä sydämen syke ja  paineen tunteen nousu toisen kanssa toimiessa. Tutkitaan ilmeitä, mihin suuntaan ne vuorovaikutusta ohjaavat. Vastaavasti keho voi olla rento ja rauha vallitsee kohtaamisessa. ’Ensin mainitussa toiselle heijastuu jokin uhka tai vaatimus ja toisessa välittyy turva ja rauha.  Asiakastyössä on nämä aina huomattava, ettei riko toisen ihmisen rajoja. On kysymyksessä sitten yksilö- tai ryhmätyöskentely.

Turvallisuuden tunteen kokemuksen kautta kohtaamisessa ei tarvitse olla varuillaan. Kohtaamisen tilan voi tunnistaa myös etäyhteyden kautta, sekä puhelimitse. Huomaat, että sama varautumisen tila käynnistyy pelkän toisen puhelun kuuntelemisesta. Kurkunpään lihakset puhujalla kun kiristyvät, kuulet sen äänestä,  reagoit tähän ja varautumisen tila  käynnistyy.

Joskus voi myös käydä niin, että suurempi määrä ihmisiä vie läsnäolon tilan kohtaamisessa. Suuri vuorovaikutusten määrä aiheuttaa kuormituksen tilan ja otteesi kohtaamisen hetkestä herpaantuu. 

Kohtaamisessa lepääminen

Silloin, kun kohtaaminen on luonnollista ja helppoa, siinä ikäänkuin kellutaan. Toinen kannattelee toistaan. Molemmat tulevat kohdatuksi eli kuulluksi, havaituksi ja ymmärretyksi. Olo kevenee ja voima virtaa. Oletko kokenut tämän joskus? Se tapahtuu silloin, kun sinun ei tarvitse varoja sanoja, virheitä ja keskeneräisyyttä, vaan kohtaava läsnäolo kietoo sinut syleilyynsä. Silloin,  juuri sinä olet osa ympäröivää kaikkeutta.

Terveisin Ulla

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kohtaaminen, arvo, palautuminen , palautuminen

Tasapainon kaipuu

Sunnuntai 25.4.2021 klo 10:31 - Ulla Ollikkala

74E7B891-52D1-48C7-9FC4-19B9B65BD4FC.jpeg

❤️

Tasapainoisen elämän kaipuu


Mietin pitkään, kuinka kirjoittaisin tästä aiheesta. Sitten päätin, että kirjoitan sen mitä kohtaan, kuulen, sekä kokemuksen kautta tunnistan itsekin. Aihe on vaikea ymmärtää ja siinä ei auta lausahdus, ”muuta tilanne tai lähde pois”. Nyt kirjoituksessani ei ole kyseessä myönteinen tarina, vaikka tästä tilanteesta toipuessa palautuminen on vahvasti totta joka kirjaimella. Tämä on se alue vuorovaikutuksesta, joka vie kaikista eniten voimia. Päällä on jatkuva puolustustila.


Tapaan työssäni ihmisiä, joilla on vaikeuksia ja tuskallisia kokemuksia parisuhteessa, ystävyys- tai työsuhteessa. Tähän liittyy vahvasti toinen tai toiset ihmiset, jotka käyttäytyvät häikäilemättömästi. Yksinkertaisesti ilmaistuna Minä-ajattelu on ensisijaista. Vieläpä niin, että minä-ajattelija kokee olevansa täysin oikeutettu omaan toimintaansa. Tähän toimintamalliin liittyy usein valta ja kilpailuasetelmat, sekä pyrkimys lytistää toista ihmistä. Vaikeimmissa ja pahimmassa tapauksissa, luhistaa toinen ihminen oman vallan alaiseksi. Työ- ja lähisuhteet


Lievemmät tapaukset voivat liittyä työpaikalle, jossa toisen ihmisen osaamista vähätellään, ja omaa erinomaisuutta kohotetaan. Työssä saatetaan kannustaa, mutta jo toisessa lauseessa vähätellään, rajoitetaan toimintaa ja nolataan julkisesti.  Myös toisen ihmisen huomiotta jättäminen kuuluu ihan tähän samaan sarjaan. Vaikeammat tilanteet syntyvät lähi-ihmisen ollessa valtaansa nyrjähtänyt. Mitä lähempänä tällaisen ihmisen vaikutuspiirissä on ja mitä kauemmin se kestää, sitä vakavammat on mielen ja kehon vaurioitumisen riskit. Lähi-ihmiset voivat sitten olla vanhempi, puoliso tai ystävät.


Olen kohdannut tarinoita siitä, kuinka keho on kipeytynyt (usein vielä selkä) sen jatkuvasta puolustusasennosta, toisesta poispäin kääntymisestä. Varuillaan oleminen fyysisesti koetaan jopa helpommaksi, kuin henkinen varuillaan oleminen. Olen tietoinen siitä, kuinka jokin kehon osa reagoi tällaisiin tapahtumiin ja ihmisiin aina kehon vaurioitumiseen saakka. Olen työskennellyt ihmisten kanssa, joiden kiintymyssuhde on ollut vauvasta lähtien turvaton, tällaisen ihmisen ollessa oma vanhempi. Olen kuullut kertomuksia siitä, kuinka toinen ihminen ei anna mitään arvoa ja tunnustusta toisen ihmisen tekemiselle. Paitsi arvostelua, joka on asiatonta ja aiheetonta. Parisuhteessa, pahimmillaan, toinen ihminen eristetään muista ja korotetaan välillä itselle korvaamattomaksi, mutta huonoksi ihmiseksi. 


Tasapainon etsiminen


Tässä kohdassa aktivoituu tasapainoisen elämän kaipuu. Ihmisellä on mielenkiintoinen tapa, näiden ihmisten kohdalla, etsiä heitä puoltavia asioita. Asiat selitetään toista ihmistä puolustaviksi, vakka jo puhuessa on tietoisuus, mitä on itse tekemässä. Tasapainoa haetaan sillä, että tehdään itsestä väärässä olevaa ja jotenkin viallista. Itsen vialliseksi ja puutteelliseksi tekeminen on tasapainon hakemista vallitsevaan tilanteeseen. Se on näissä vuorovaikutustilanteissa keino selvitä, koska poistuminen ja lähteminen ei ole vaihtoehtona. Niin uskomatonta kuin se onkin, tämä lähteminen on tehty jotenkin omituisesti ”mahdottomaksi”, Toinen tapa on asettua ymmärtäjäksi, koska toisella on ollut rankka elämä. Kolmas tapa voi olla taistelu kaikkea tätä vastaan, ilman pois lähtemistä. Kaikissa näissä malleissa haetaan mallia omaan tasapainoon ja selviämiseen, et siis ole mitenkään kummallinen, jos tunnistat tästä itseäsi. 


Tämän lisäksi koetaan häpeää tilanteesta, jonka terve ihminen tietää olevan vahvasti vääristynyt. Irrottautuessa tällaisista ihmisistä, tilalle tulee tyhjyys. Tyhjyys on seurausta siitä, että toinen ihminen on vallannut elämän jokaisen osa-alueen hallintaansa. Hallinnan loppuessa tyhjyys on myönteinen kokemus - usko siihen. Tyhjyys edeltää todellisen tasapainotilan syntymistä. Toinen hieman myöhemmin aktivoituva tunne on vapaus. Vapaus omaan elämään. Palautuminen ja toipuminen on mahdollista.


Näitä asioita kokeneiden ihmisten kanssa työskentelen, koska tiedän mistä on kysymys. En sano näitä asioita kokeville ihmiselle koskaan; miksi et lähde, miksi jatkat, miten olet viisaana ihmisenä tuossa tianteessa jne.  Etsimme vain yhdessä keinoja, jolla voit nähdä muutoksen, tyhjyyden, vapauden ja palautumisen mahdollisuuden.


Lue lisää, vaikka tästä asiaa sivuavasta, mielenkiintoisesta instasivusta. Peilaamalla sivun muutamia lauseita, voit oivaltaa jotain itsestäsi, läheisistäsi, työpaikan ihmisistä, ystävyyssuhteista. Näitä eri malleja saattaa löytyä ympäriltäsi, ole tarkkana.

Tässä linkki:

https://instagram.com/narsistinenhyvaksikaytto?igshid=npscjvm7zuy

❤️

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vuorovaikutus, palautuminen, valta, hallinta, puolustus, tasapaino, kohtaaminen