PALAUTUMISOHJAAJAN KOULUTUS! MITÄ HYÖTYÄ?

Maanantai 3.12.2018

Palautumisohjaaja.jpeg

Meiltä on usein kysytty, mikä tässä Palautumisohjaajan koulutuksessa nyt on se juttu?

Merkityksellisyys:
Palautumisen laaja kokonaisuus ja sen avaaminen on koulutuksen  tärkein tavoite ja tehtävä. Ohjaamme  Palautumispiirakan jokaisen osa- alueen kohdalla opiskelijalle keinoja palautumisen kokonaisvaltiseksi tavoittamiseksi. Sen ymmärtäminen, mitä kokonaiskuormitus tarkoittaa, mitä sen huomioimisessa on tehtävä ja mikä merkitys näillä on ihmisen kestävään hyvinvointiin, on  koulutuksen merkittävää sisältöä. 
Hyöty:
Opiskelusta saadut tiedot ja taidot voit viedä asiakkaille yksilöohjaukseen, työhyvinvointiin, tai oman ammatin lisäosaamiseksi esimekiksi vaikka fysioterapiaan tai liikunnan parissa työskentelyyn.  Palautumisohjaajakoulutus on  koulutuskokonaisuus, jossa kohdataan itseä kokemuksellisen oppimisen kautta. Hyöty on aina myös henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa. Koulutus sisältää valmiit koulutusohjelmat  ja siten saat tiedot ja taidot toimia palautumisen keinoin, niin yksilö, kuin ryhmätyöskentelyn parissa.
Opiskelu:
Opiskelun laajuus on 10 opintopistettä. Opiskelussa on 10 lähipäivää ja välitehtävät.
Koulutus alkaa 9.2.2019 ja toteutetaaan yhteistyössä  Tampereen kesäyliopiston kanssa. 
Koulutuksen 1. osan  johdantojaksolla "Palautuminen ja kehollisuus"  tutustut hengitykseesi, kehotietoisuuteen ja keinoihin purkaa jännitystä, stressiä ja saada tilalle voimaa ja pystyvyyttä. Johdantojaksolla opettelet myös ensimmäiset kokemukselliset palautumisohjelmat. Ohjelmat saat mukaan kuvallisena materiaalina.
Kohderyhmä:
Mukaan voi lähteä aivan jokainen omasta hyvinvoinnista kiinnostunut, sosiaali- ja liikuntapuolen ammattihenkilöstö, opetustyöntekijät, terapeutit tai esimerkiksi vain psykofyysisen puolen opinnoista kiinnostunut, jo alan työntekijä tai opiskelija. 
Näkökulma:
Psykofyysisyyden ymmärtäminen ja osaaminen on tämän päivän terveyden- ja hyvinvoinnin keskiössä. Tässä koulutuksessa yhdistyvät kehoterapian, fysioterapian ja sosiaalisen oppimisen mallit ja ne toimivat työskentelyn viitekehyksenä.
Valmiita kirjallisia ohjeita voit käyttää osana yksilöllisiä ohjauksia esimekiksi liikunnan parissa, tyhy- toimintaan, fysioterapiaan, psykofyysiseen fysioterapiaan, järjestää päivän kursseja tai viikonloppukoulutuksia. Palautumispiirakan pohjalta voit toteuttaa luentoja ja ohjauksia tietotaidon syventyessä koulutuksen myötä. Palautumisen tarve on kaikilla meillä, taitoja siihen vain tarvitaan. Käytännön työmme on opettanut, että näitä taitoja ei osata oikein hyvin. 
Kouluttajat:
Ohjaajina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset useiden vuosikymmenten kokemuksella. 
Terveisin kouluttajat Ulla Ja Nina

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Palautuminen, koulutus