Kuormitusohjaus?

Perjantai 21.1.2022 klo 9:31 - Ulla

Keho_mielihenki_.jpeg

.

Moni on ehkä huomannut palautumisen olevan tärkeimpiä asioita, etsiessään elämäänsä  hyvinvoinnin tilaa. Näinhän se onkin. Tuo vanha järjestelmä eli hermosto vaatii palautumista enemmän kuin tekemistä. Vuosikymmenet tutkimus on keskittynyt stressin suuntaan ja monelle sanasta stressi on kehittynyt tietynlainen mielikuva. Siihen saattaa  liittyä ajatuksena ja kehon tasolla kiire, mahdottomuus, sairaudet, tuska, väsymys, jaksaminen ja uuvahtaminen. Kuulostaako tutulta?Oletko sinä osaava kuormitusohjaaja?

Mikä ihmeen kuormituksen ohjaaja? Kysymyshän on siitä, onko sinulla taito havaita, ymmärtää, säädellä ja tasapainottaa mielen  ja kehon kuormituksen tilaa? Tiedätkö hermoston tilan, liikkuuko se missä sen  neljästä osa-alueesta? Saneleeko kehotuntoisuutesi tekemisesi rajat? Vai onko tilasi suunta  uupuminen, romahdus, putoaminen? 

Kehon kuorma 

Itse pohdin sitä taitoa sanalla ”kuormitusohjaus”. Koska, saadun palautteen mukaan, tämä sana kuvaa hermoston tilaa, ilman aiempia mainittua mielikuvia. Elimistömme ja mielemme tarvitsee myös kuormitusta. Pelkkä liikkeelle lähteminen on kuormituksen käynnistymistä, siinä  kuormitus pitää huolen itsestään. Kehomme tarvitsee  liikettä eli kuormaa voidakseen hyvin. Kuormitusta tarvitaan ruumiillisen kehittymisen vuoksi. Se, että kehosta tulee voimakas ja kestävä, tapahtuu kuormitusta taitavasti ohjaamalla.  Kuormituksen jälkeen paluu tasapainoon ja palautumiseen tapahtuu luonnollisesti. Siinä kuormittunut keho elpyy, kasvaa ja tarvittaessa parantaa kuormituksessa syntyneitä vaurioita. Tässä kohtaa en nyt tarkoita urheilusuorituksia, vaan ihan ihmisen kehitystä lapsesta aikuisuuteen. ”Kuormitusohjaajana” sitten matkasi varrella onnistut tai epäonnistut.

Hieman väsymyksestä suhteessa kuormaan 

Olemme eräänlaisen pulman edessä kun alivireys kohtaa kuorman. Alivireyshän on kuormittunut tila siinä missä ylivireyskin. Se on syntynyt liiallisesta kuormasta ja hallitsemattomasta kuormituksen ohjauksesta. Ihminen ei ole kuunnellut itseään. Ei ole ehkä edes yhteydessä kehotuntoisuuteensa. Saattaa olla myös, että ei ole käytössä taitoja itsensä ymmärtämiseen. Itsetuntemuksen taso on heikko ja se tarvitsee opastusta. Alivireä ihminen ei kestä kuormaa, koska voimia suhteessa kuormaan ei ole enää käytössä. Lausahdus ”lähde liikkeelle” ei toteudu tässä kehossa.  Kuormitus onkin säädeltävä tarkasti yksilölön mahdollisuuksien mukaan. Alivreyden aikaansaama  väsymys ja hermoston tila voi olla esteenä tärkeimmälle palauttajalle  eli palauttavan unen muodostumiselle. Uuvahtanut tunnistaa varmasti tämän ilmiön, runsas unimääräkään  ei palauta ja virkistä. Tämä asia liittyy varsin hyvin mm. väsymyksen uuteen ilmiöön eli long covidiin.

Mielen kuorma 

Mielemme tarvitsee kuormaa kehittyäkseen. Pohtiminen, mielen pinnnistely uusien asioiden edessä, kuormittaa mielen järjestelmiä. Tunnistat varmaan mikä olo syntyy, kun ratkaiset ylipääsemättömältä tuntuvan asian eduksesi. Olet ylittänyt hermostollista  mukavuusaluetta. Mobilisoit energiasi liikkeelle, haastat itseäsi ja kehityt. Uskon, että tunnistat tämän ja tunnistat myös sen, kun haluat vain oleilla mukavuusalueella. Tätä voisi kutsua oppimiseksi, jos sitä tarkastellaan lapsuudesta aikuisuuteen syntyvänä mielen kuormituksena. Mielen kuorma on hermostollista ja monin tavoin elimistöä kuluttavaa. Sen vuoksi palautuminen on kehollinen tapahtuma  ”Kuormitusohjaajana” sitten onnistut tai epäonnistut. Entisyys ja hermosto

Entisyytesi vaikuttaa vahvasti autonomisen hermoston toimintaan. Sen käyttöteorian pohjalta, jonka nykytieto hyvin valaisee, tämä asia tulee hyvin esille. Entisyytesi on se, jonka pohjalta hermoston  herkkyys reagoida on kehittynyt. Nykyhetkessä emme voi sivuuttaa tietoa niistä reagointimalleista joita käytät. Ne ovat rakentuneet elämäsi aikana, niihin olet oppinut ja ne ovat automaatio. Onko tämä entisyys sitten hyödyllinen malli vai haitallinen, sen kohtaat juuri kuormittuneisuuden molemmissa päissä. Ääripääthän olivat  sympatokoniassa tai vagotoniassa. Onko sinulla kyky tulla näistä kuormituksen suunnista palautumisen tilaan? Ohjata sitä suuntaa, joka on valinta, eli palautuminen.

Palautumisen ohjaaminen 

Puhun mielelläni enemmän palautumisesta kuin kuormituksesta. Sanojen viestejä itselle on syytä kuunnella tarkasti. Kuormitus pitää huolen itsestään, mutta palautumisen suunta on oma valinta, jos luonnollinen mekanismi ei toimi. Saatat edelleen nähdä työssä ja vapaa-ajassa palautumisen toimimattomuuden tilan.  Palautumisen vinkkilistat eivät päde, kun kuormitustilanne on päässyt  liian vahvaksi. Aiemmin todettuna hermoston tilaan vaikuttava entisyys jää niissä huomioimatta, yksilöllinen tarve jää tarkastamatta, hermoston tila ymmärtämättä  ja näin palautuminen jää sanahelinäksi. 

Vuosikymmenten  kuluessa olen nähnyt sen, että arvostus ja tarve  palautumiseen vain lisääntyy. Seuraava palautumiseen  ilmiö tulee esille työssäni. Monissa tavoitteen asetteluissa voin huomata, että palautumisen tavoitteet on tehty aivan liian suuriksi. Työssäni terveydenhoidon puolella tulee vastaan GAS - tavoiteasettelua, jossa esimerkiksi tauot ovat suunniteltu selkeästi liian vaikeasti toteutettaviksi. 

Palautumisen alueella on siis paljon käytännön työtä vielä tehtävänä. Vain yhdistämällä kehon ja mielen keinot ja voimat saadaan toimiva lopputulos - palautuminen.


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Palautuminen, kehountoisuus, kuormitus, hermosto, keho, mieli, long covid, väsymys, uupumus, entisyys,

Tunteet tässä ajassa!

Keskiviikko 12.1.2022 klo 16:55 - Ulla

96AE08A4-09DB-4E08-86ED-1BC924781B23.jpeg
Kuva: " Älä anna auringon laskea vihasi ylle"

Pohdin ja kirjoitin aiemmin siitä, kuinka meitä yhdistää tässä ajassa tietyt tunteet. Emme ole niin kaukana toisistamme, kuin olemme ehkä ajatelleetkaan. Pieni kertaus asiasta tässä alla. Muistathan taas, että nämä ovat niitä ajatuksia, joita kirjoittajalla syntyy elämää tarkkaillessa. Mikään totuus tämä teksti ei ole, vaan pohdinta. Joka tapauksessa, tämä ilmiö ja  tapahtuma (puolesta/vastaan asettelu terveydenhoidossa) on ihmistä erittäin kuormittava, vie voimavaroja ja rauhan tilaa. Lue ja pohdi, mitä tämä juuri sinussa herättää.

Ensimmäinen esiin nouseva tunne on pelko

”Me ihmiset ”kipuilemme” nyt maailmanlaajuisesti, eri ratkaisumallien ja päätösten parissa. Katseet onkin tässä kohtaa hyvä suunnata yksilöön ja yksilön toimintaan. Toimintaamme  määrittää meidän jokaisen omat selviytymiskeinot. 

Olen kuunnellut ihmisiä tässä hetkessä. Ihmiset ovat asettuneet puolesta/vastaan asetelmiin. Kukaan ei kuitenkaan ole vielä nostanut esiin sitä näkökulmaa, joka tässä sairastumisen uhkatilassa,  johtaa meidän molempien suuntien käytännön toimintaa, tunteita ja ajatuksia. Mielestäni tässä ohjaudutaan vahvasti tunne edellä. Pelko ohjaa toimintaa. Pelko on se tunne, joka pitää meidät hengissä. Se ohjaa meitä toimimaan itseen kohdistuvassa uhkatilanteessa. Pelon aktivoituessa turvallisuuden tunne ja kokemus väistyy tai ainakin muuttuu. 

Meillä jokaisella ihmisellä  on omanlaiset toimintajärjestelmät ja toimintataipumukset, jotka määrittävät tätä olemisen tilaa arjessa, ihan automaattisesti. Pelko tässä kohtaa on mielestäni molempia puolia, (puolesta/vastaan) yhdistävä tekijä. Molemmilla tahoilla on pelko sairastumisesta. Pelko, jopa kuolemaan johtavista omista ratkaisuista tai  kuolemaa ehkäisevistä ratkaisusta. Aivan, molemmat tahot pelkäävät, itsen sairastuvan, sillä yksilötasolla. Yhteinen ja yhdistävä asia on sairastumisen pelko, suunta josta sitä lähestytään on vain erilainen. Tässä kohdassa tarvitaan siis ymmärrystä näkökulmiin. Näkökulmia voi tarkastella kummasta suunnasta tahansa ja kyseessä on sama lopputulos, sairastumisen pelko.  Olemmeko sittenkään niin erilaisia ja niin kaukana toisistamme näissä yksilöllisissä valinnoissamme? ”

Toinen esiin nouseva tunne on viha 

Asioiden vanhetessa ja kehittyessä pelon tunteille tulee muutos. Taistelun käynnistyessä pelon tunne saadaan jollain tasolla hallintaan. Mielestäni sen seurauksena tässä vallitsevassa globaalissa tilanteessa on viha. Molempia osapuolia ohjaa vihan tunne. Viha voi olla se itseä  positiivisesti puolustava, jota kutsun myönteiseksi vihan ilmaisuksi. Sitten on viha, jonka kohde saa suuret mittasuhteet.

Mitä viha tässä kohtaa mielestäni on? Vihan kohde on niin mittava ja hallitsematon, että sitä kohtaan voi ilmaista jopa raivokasta  vihaa. On lupa olla vihainen. On kysymys sitten puolesta tai vastaan ajattelusta. Oletko huomannut lähi-, tuttava-, työ- tai ystäväpiirissä tätä vihan  ilmapiiriä? Tahoilta, jotka yllättävät sinut. Ehkäpä juuri niiltä ihmisiltä, jotka ovat aiemmin olleet kovin leppoisia, myönteisiä, jopa henkisesti kasvun suunnassa. Toimintamalliltaan joustavia ja miellyttävyyden suuntaan toimivia.  Havahduin itse tähän kuunnellessani, niin työssä, kuin vapaalla ihmisten tarinoita omasta suhtautumisestaan. Hämmennyin kovasti, kunnes pohdin sitä tästä tunnenäkökulmasta tarkemmin. Vihapuhehan syntyy yksilön tarpeesta purkaa vihaa. Ehkäpä palaamme tasapainon tilaan ajan saatossa. Oppineena jotain itsestä.ja ympäristöstä. Tunteista.

Terveisin, ihan rakkaudella❤️
Ulla

Ulla42E-4A15-AFAA-9C25C1FB1AB6.jpeg
Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tunteet, kuormitus, pelko, viha, toiminta

Palautuminen

Maanantai 13.12.2021 klo 10:08 - Ulla Ollikkala

3934FABE-4964-4317-9CBF-BDCD95F250CF.jpeg

Kuva: Ulla 

Tämän ensimmäisen palautumisen blogini kirjoitin 20.6.2017 palautumisesta. Onko kaikki ennallaan, vai mikä on muuttunut? 

Palautuminen

Oletko palautumisen tarpeessa? Mikä on palautumisen tarpeen käsite?

Palautumisen tarve on emotionaalinen tila, jolle ominaista on ärtymyksen ja ylikuormittumisen tuntemukset. Se on tuntemusta siitä, että haluaa vetäytyä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Se on tunnetta energian puutteesta. Palautumisen tunteen tarvetta pidetään pitkäaikaisen väsymyksen ja stressin ennakoijana. Lisäksi se on merkki liian vähäisestä fysiologisesta ja psykologisesta palautumisesta.

Meiltä kouluttajilta kysytään usein, mitä vinkkejä annat palautumiseen?

Emme voi vinkittää palautumista viidestä kymmeneen kohtaan, koska kysymyksessä on aina yksilöllinen kokeminen. Se, onko ihminen yli-tai alikuormittunut, vaikuttaa siihen mitä palautumisen suhteen on tehtävä. Se, mikä on yksilön kokonaiskuormitus vaikuttaa päivittäisen palautumisen tarpeeseen. Lisäksi se, mikä on ihmisen suhde ympäristöön, luonnon palauttavaan käyttöön, on merkittävää. Siksipä ihmisen, sen yksilön on itse opittava kuuntelemaan omia tarpeitaan.

Vuosikausia meitä on opetettu liikkumaan ohjatusti, ammattilaisten avustuksella ja opastuksella. Hyvä niinSitä samaa siis kannattaa tehdä myös palautumisen suhteen, silloin kun omat keinot ja taidot eivät aivan riitä ja tarvitset apua palautumiseen. Tämä ollaan onneksi hiljalleen huomaamassa.

Palautumisesi ON - tilassa😀

1. Nukut hyvin ja nautinnollisesti.

Yöaikaan kehosi ja aivosi latautuvat, elimistösi rentoutuu. Yöunesi on levollista ja rauhallista. Saatat herätä, mutta nukahdat uudelleen rauhalliseen uneen. Mitä vanhempi olet sitä useammin saatat olla hereillä ja tarkastaa ympäristön turvallisuuden, se on aivan luonnollista.

Kortisolin eritys alkaa aamulla ja sen on tarkoitus herättää sinut seuraavaan päivään.

Olet virkeä, kun olet herännyt. Aamuvirkut varsinkin ja illantorkutkin hieman myöhemmin.

2. Painosi pysyy tasapainossa, koska et syö väsymykseen, vaan paremminkin nälän tunteeseen. On helpompi tehdä ruokahuoltoa ja hyviä valintoja ruoan suhteen aktiivisena ja virkeänä.

3. Immuunipuolustuksesi on vankalla pohjalla, et sairastu virustauteihin, koska kehosi jaksaa puolustautua tauteja vastaan.

4. Olo on kivuttomampi, koska palautumisen/ yön levon aikaan kehosi rentoutuu ja lihaksiston jännitykset purkautuvat. Syynä on parasympaattisen hermoston, sen palauttavan hermoston, aktiivinen toiminta.

5. Vatsan toiminta on normaalia. Sama parasympaattinen hermosto aktivoi ruuoansulatusjärjestelmäsi.

6. Olet aivan rauhassa.

Terkuin Ulla 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Palautuminen, kokonaiskuormitus, ylivireys, alivireys, uni, luonto, rentoutuminen, mieli, aktiivinen palautuminen, ravinto

Työmoraali

Tiistai 23.10.2018 - Ulla

86B29084-tyo0D1D-413A-B13B-802D82DC44F4.jpeg

Työmoraali 

On mielenkiintoista olla törmäyskurssilla itsensä kanssa. Pari päivää sitten havahduin siihen itsessäni, jota kohtaan myös omissa asiakkaissani. Törmäsin omaan työmoraaliini ja periksiantamattomuuteen.

Työmoraali on asia tai ilmiö, joka nähdään ihmisen henkilökohtaisena ominaisuutena. Työmoraaliin liittyisi Daniel H. Pinkin mukaan autonomia eli itse vaikuttaminen, taituruus eli itsensä jatkuva kehittäminen ja merkitys, että on itse vaikuttamassa johonkin suurempaan. Palkkio tehdystä  työstä on palkka, bonus, merkityksellisyys yhteisössä.

Työmoraali on sinnikäs seuralainen. Silloin, kun olet oppinut toimimaan tietyillä ehdoilla työelämässä, etusijalla on työaikana työeämä. Aika normaalia. Tämän samaisen asian kanssa ihmiset istahtavat asiakastuoliini ja alamme purkaman myös työmoraaliin liittyviä seikkoja, jotka johtavat työssä kuormittumiseen eli palautumisen tarpeeseen. Palautumisen tarve on tunnistettava tila, jossa ärtyisyys lisääntyy ja vetäytymsen tarve kasvaa. Nämä ennakoivat stressin kehittymistä.  Se, että nämä asiat eivät tule kuulluksi, johtaa siihen, että kuormitus kehossa ja mielessä kasvaa enenevässä määrin. Nämä kietoutuvat työmoraalin aika veikeästi.

Kuinka tämä näyttäytyy meille?

Työmoraali on mielenkiintoinen ilmiö. Se pitää meidät työruodussa. Se pitää meidät töissä, vaikka kehomme ja mielemme ovat niin uuvuksissa, että jaksaminen on nollassa. Työmoraali sanelee sen, että ei voi jäädä palauttavalle lomalle tai että voi!

Näihin seuraaviin selityksiin, jotka liittyvät työmoraaliin hieman huomaamatta, olen asiakkaitteni kanssa työskennellessä törmännyt: työssä sinnittely on minusta arvostettavaa, sanansa pitäminen on vointia tärkeämpi, aikojen pysyvyys ja palvelun laadukkuus kertoo minusta pystyvänä ihmisenä, työn  edistyminen on osaamiseni mittari,  asiakkaan hyvinvointi, tarpeet ja selviytyminen on minusta riippuvainen tekijä, asiakkaan hyvinvointi on kiinni minun toiminnastani, työntekijänä luotettavuus mitatataan työn tekemisellä, projektin eteneminen ja  sujuvuuden ylläpysyminen kertoo taidoistani, tauotta tekeminen on ajankäyttöni maksimointia, asiakassuhteiden säilyminen on minun tekemisen seurausta, johdon kunnioittaminen ja  johdon palveleminen tuottaa työn jatkuvuuden ja turvallisuudentunteen säilymisen, minulle.

Huomaatko itsesi

Huomaatko, mitä nämä asiat kertovat itsestäsi. Toisen tarpeet menevät hyvin helposti itsen edelle. Se, jonka ääntä pitäisi kuulla omassa jaksamisessa, ajautuu työn tekemisen alle. Työmoraali ei anna periksi keskeyttämiseen. Kysymys ei ole edes rahasta. Palkkio suhteessa työhön ei ole merkityksellinen. Ratkaiseva lause tulee tässä:

”Oman tekemisen merkityksellisyys on siis merkittävämpää kuin oma jaksaminen. ”

Tekemisen pysäyttäminen, omaan tilaan ja tilanteeseensa havahtuminen tai havahduttaminen ohjaa pois vääristyneestä työmoraalista. Vääristynyt työmoraali polkee aina asianomaisen omia varpaita. Auts!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työmoraali, palautuminen, hyvinvointi, kuormitus