Mielen salat!

Torstai 16.9.2021 klo 8:36 - Ulla Ollikkala


C305EA90-24C2-45A8-BEA6-3F7D5941E279.jpeg

Kuva Ulla.

Työssäni psykofyysisenä fysioterapeuttina ( www.flexio.fi)  ja myös PalautumiskouluPROn (www.palautumiskoulupro.fi) kouluttajana mielen toiminta ja ohjaaminen on suuressa osassa. Palautumisohjaajakoulutuksessa monet oivaltavatkin koko koulutusmatkan olevan mielen työstämistä, koska kehon vapautuminen nostaa esille itsestä asioita, joita pitää mielen ohjauksen keinoin pohtia. Monesti nämä itseltä salassa olevat asiat tupsahtavat esille, kun ihmiselle tulee mahdollisuus itsensä ja kehomielen kohtaamiseen. 

Kehon olo

Monesti kohtaan asiakkaita, jotka ovat ajatusten tasolla analysoineet, niin itse kuin ohjauksessa, mielensä toimintoja ja ohjanneet ajatusten suuntaa. Arjessa on kuitenkin edelleen vallitsevana nimeämätön olo, joka vie sitten yli- tai alivireyden suuntaan. Näitä  me sitten yksilöllisessä ohjauksessa pohdimme. Vielä ei ole tullut vastaan ketään, joka tahtoo oloaan muuttaa, joka ei olisi kokenut muutosta itsessään. Tapasin viikolla ohjauksessa asiakkaan, jonka oli vaikea ilmaista itseään ja oloaan sanoilla, mutta sitten kehon ilmaisulla pääsimme olon jäljille. Olohan voi liittyyä aikaa, jolloin sanoja ja ymmärrystä on ollut kehittyneenä vasta vähäisesti tai ei vielä lainkaan. Tästä päästiin sitten etenemään kohti mielen toimintoja, kun olotila oltiin purettu.

Mielen salat

Oman mielen saloihin saat hieman syvyyttä sillä, kun pohdit mikä osa itsestäsi on milloinkin aktiivinen. Ihmistä ohjaa toiminnassa motivaatio, mutta motivaation lisäksi on aivan yhtä  tärkeätä löytää ne esteet, joita motivaatiolle ja tavoitteiden toteutumisella on itsessäsi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilman niiden tunnistamista et välttämättä pääse etenemään tavoitteiden suuntaan työssä, opiskelussa, elämässä, eli  siihen suuntaan jota osa sinusta palavasti tahtoo. Heräsikö mielenkiintosi?

Kyllä, myös tunteet ja arvomaailmasi liittyvät tähän. Pääset itsesi toiminnan jäljille pohtimalla käyttäytymistä, sitä missä tilanteessa toimit ja millä tavoin. Aivan varmasti löydät omasta käyttäytymisestä myönteisiä ja kielteisiä toimintoja ja myös erilaisia tunteita. Huomaat varmasti, että pelkkä arvojen ja päämäärien tunnistaminen, tai vahvan mielessä luodun tavoitteen ja vahvan motivaationkaan omaaminen, ei välttämättä vie kohti muutosta tai tavoitetta. On ymmärrettävä omaa toimintaansa syvemmin. Tätä on pohdittava erityisesti silloin, kun et pääse etenemään suuntaasi. On kysymyksessä sitten, elämäntapamuutos, vaikka palautumisen lisääminen arkeesi tai muutos oiskelu/työelämässä.

Esimerkki työelämästä

Monesti tämä näyttäytyy työelämässä, joten otan siitä esimerkin ymmärryksen lisäämiseksi. Töissä on joukko erilaisia ihmisiä. Työssä  ihmisille on osoitettu oma perustehtävä ja siten oma tavoite toimintaan. Sen lisäksi on luotu tavoitteet yhteiseen toimintaan. Kannustuspuheet yhteisen hyvän suuntaan on tehty. Hetken kannustus kestää, mutta sitten vaikka tavoite on olemassa, toiminta hiipuu ja tavoite jää saavuttamatta. Miksi? Mitä tässä tapahtuu?

Yhteisön ( työ) monien ihmisten mielet toimivat kukin omalla tavallaan. Erilaiset mallit toimia  nousevat itsessä esiin, sisäisen vuoropuhelun äänessä voi ollakin ärjyjä, arvostelija, kriitikko, sen innovatiivisen innostuneen ja motivoituneen mallin esteenä. Tavoittaako kannustuspuhe ärjyjän ja arvostelijan vai tapahuuko jotain aivan muuta? Olet ehkä kuullut sanan muutosvastarinta, se liittyy mielestäni tähän osa-alueeseen oleellisesti. 

Huomaat varmasti, että mielemme vaatii joskus ohjausta, vahvaa sellaista, että se voi irrottautua siitä sisäisestä puheesta, joka estää etenevää ja haluttua toimintaa. Sisäinen dialogi on mahdollista toteuttaa rakentavasti, itsensä hyvin tuntemalla.

Terveisin Ulla

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Mieli, mielenvalmennus, mielenohjaus, keho, kehon-olo, muutosvastarinta,

Mielenvalmennuskin osa palautumista

Keskiviikko 30.8.2017 klo 14:57 - Ulla Ollikkala

palautumispiirakka.png

Tiedostamaton toiminta

Ihmisen käyttäytymistä säätelevät  edelleen evoluution perinteet. Näihin liittyvät refleksit, reviirikäyttäytymisemme, vietit ja vaistomme. Toimimme niiden mukaan, sitä erityisesti huomioimatta.  Toiminta vaikuttaa kehoon ja mieleen. Myös mielemme ohjautuu tiedostamatta. Pystymme ratkomaan ongelmia ja toimimaan sitä erityisesti miettimättä.

Tietoista mieltä voidaan säädellä

Tietoinen mieli taas tarkoittaa sitä, että olemme läsnä itsessämme, hetkessä ja olemme tietoisia itsestämme. Tietoisella mielellä tarkoitetaan havaintojen, ajatusten, tunteiden ja kehollisuuden ymmärtämistä. Oman käyttäytymisen  havainnoiminen, ymmärtäminen ja tarkkaileminen  on lähtökohta oman käyttäytymisen säätelemiseen.

Käyttäytyminen taas johtuu monesta asiasta. Käyttäytymiseen johtavat arvot, uskomukset, muistot, temperamentti ja tapamme käsitellä ja ratkoa ongelmia. Käyttäytymistämme ohjaavat omat pyrkimykset, tarpeet ja motivaatio. Tietoisina tai tiedostamattomina. Käyttäytymiseemme on sidoksissa muihin ihmisiin ja vuorovaikutukseen.

Mielenvalmennus

Mielenvalmennus on tietoista ajattelun taidon harjoittamista, tunteiden tiedostamista ja niiden ohjaamista. Tämä kaikki näkyy teoissa. Tämä ei voi oikein tapahtua ennen sen tiedostamista, että on itse vastuussa omasta elämästään. Silloin, kun ihminen ottaa vastuun omasta elämästään eli ajatuksistaan, tunteistaan ja toiminnastaan,  tapahtuu sisältäpäin ohjautuminen eli itsensä johtaminen. Silloin ihminen itse päättää minkä merkityksen antaa ajatuksilleen, asioille ja tapahtumille. Sekä sen, miten niihin reagoi. Mielen valmentamisen voi siirtää elämään, melkein mihin tahansa toimintaansa.

Oman mielen valmentaminen  lähtee omien ajatusten tiedostamisella, sisäisen puheen kuuntelemisella. Tärkeää ei ole se miten ajatukset syntyvät vaan se, mihin ajatuksissa tartumme ja mistä irtipäästämme. Ajattelutapamme näyttää meille sellaisen maailman, kuin uskomme sen olevan. Toiselle ihmiselle sama maailma voi näyttäytä täysin eri tavoin. Jokaisella ihmisellä kun ne omat kokemukset, tunteet, persoona ja uskomukset  jotka vaikuttavat maailmankuvaan. Siksi se dialogi, jota käymme valmentaessa on tärkeätä lähteä valmennettavan lähtökohdista, valmennettavien sanomaa kuunnellen, aktivoitumatta itse vastaamaan. On opittava kysymään, ei vastaamaan. Kuuntelemalla voit saada viestin ihmisen sisäisestä maailmasta. Sitä maailmankuvaa voi valmennettavan niin halutessa sitten muuttaa. Tämä vaatii ensin pysähtymisen, rauhoittumista ja rentoutumista.

Myönteisen muutoksen etsiminen palauttaa tasapainon

Ajatukset, tunteet ja mieli kaikki vaikuttavat kehomme toimintaa, vaikutus voi olla hyvinkin nopea. Voimakkaat ajatukset, pitkään kestävä ajatuskehä luo tunteita. Tunteet ohjaavat toimintaamme hyvin vahvasti. Tunteet näyttäytyvät toiminnassamme positiivisena ja negatiivisena käyttäytymisenä.

Mielenvalmennuksella pyritään muutokseen. Myönteisten ajatusten kehän muodostamiseen. Myönteisten ajatusten seurauksena ihminen kokee myönteisiä tunteita. Tunteet muuttavat havainnointiamme ja siten toimintaamme. Näin löydämme mielen toimintaa tasapainon.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: mielenvalmennus

Palautuminen

Tiistai 20.6.2017 klo 22:06 - Ulla Ollikkala

PALAUTUMINEN

Oletko palautumisen tarpeessa? Mikä on palautumisen tarpeen käsite?

Palautumisen tarve on emotionaalinen tila, jolle omainaista on ärtymyksen ja ylikuormittumisen tuntemukset. Se on tuntemusta siitä, että haluaa vetäytyä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Se on tunnetta energian puutteesta. Palautumisen tunteen tarvetta pidetään pitkäaikaisen väsymyksen ja stressin ennakoijana. Lisäksi se on merkki liian vähäisestä fysiologisesta ja psykologisesta palautumisesta.

Meiltä kouluttajilta kysytään usein, mitä vinkkejä annat palautumiseen?

Emme voi vinkittää palautumista viidestä kymmeneen kohtaan, koska kysymyksessä on aina yksilöllinen kokeminen. Se, onko ihminen yli-tai alikuormittunut, vaikuttaa siihen mitä palautumisen suhteen on tehtävä. Se, mikä on yksilön kokonaiskuormitus vaikuttaa päivittäisen palautumisen tarpeeseen. Lisäksi se, mikä on ihmisen suhde ympäristöön, luonnon palauttavaan käyttöön, on merkittävää. Siksipä ihmisen, sen yksilön on itse opittava kuuntelemaan omia tarpeitaan.

Vuosikausia meitä on opetettu liikkumaan ohjatusti, ammattilaisten avustuksella ja opastuksella. Hyvä niin!
Sitä samaa siis kannattaa tehdä myös palautumisen suhteen, silloin kun omat keinot ja taidot eivät aivan riitä ja tarvitset apua palautumiseen. Tämä ollaan onneksi hiljalleen huomaamassa.

Palautumisesi on-tilassa😀

1. Nukut hyvin ja nautinnollisesti

Yöaikaan kehosi ja aivosi latautuvat, elimistösi rentoutuu. Yöunesi on levollista ja rauhallista. Saatat herätä, mutta nukahdat uudelleen rauhalliseen uneen. Mitä vanhempi olet sitä useammin saatat olla hereillä ja tarkastaa ympäristön turvallisuuden, se on aivan luonnollista.
Kortisolin eritys alkaa aamulla ja sen on tarkoitus herättää sinut seuraavaan päivään.
Olet virkeä, kun olet herännyt. Aamuvirkut varsinkin ja illantorkutkin hieman myöhemmin.

2. Painosi pysyy tasapainossa, koska et syö väsymykseen, vaan paremminkin nälän tunteeseen. On helpompi tehdä ruokahuoltoa ja hyviä valintoja ruoan suhteen aktiivisena ja virkeänä.

3. Immuunipuolustuksesi on vankalla pohjalla, et sairastu virustauteihin, koska kehosi jaksaa puolustautua tauteja vastaan.

4. Olo on kivuttomampi, koska palautumisen/ yön levon aikaan kehosi rentoutuu ja lihaksiston jännitykset purkautuvat. Syynä on parasympaattisen hermoston, sen palauttavan hermoston, aktiivinen toiminta.

5. Vatsan toiminta on normaalia. Sama parasympaattinen hermosto aktivoi ruuoansulatusjärjestelmäsi.

6. Olet aivan rauhassa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: palautuminen, uni, luonto, ravinto, aktiivinen palautuminen, mielenvalmennus, rentoutuminen