Uudistuminen elämässä, vapaalla ja työssä

Keskiviikko 13.10.2021 klo 21:26 - Ulla

41FD1072-E77C-4A78-8D81-A7A0D81A0DD7.jpeg

.

Olen kertonut, että lähdin opiskelemaan työ-ja organisaatiopsykologiaa. Ihan vain omaksi ilokseni, mutta toki asian toisella puolella on tiedon hyödyntäminen nykypäivän työkykyjohtamisen alueelle. Tiedän sen, että aina voi valmentaa ja ohjata työryhmiä, mutta tällainen tiede/tieto taustalla ei ole mielestäni lainkaan huono ajatus. Mielelle tuo turvaa, että taustalla on vankkaa tietoa, ainakin pohdintoja tämän alueen viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta. Luulin, että tämä olisi pitkästyttävä, mutta huomaan jälleen innostuneeni tästä, kuin aikanaan innostuin kasvatustieteistä ja sosiaalipsykologiasta.

Avainsana on mielestäni uudistuminen

Uudistuminen on avainsana itsessä ja työssä, mutta myös ajattelussa. Lueskelin nyt (työhön ja organisaatioon liittyviä) alan kirjoja ja törmään jatkuvasti sanaan muutos. Muutos on pysyvä tilamme. Muutos on jatkuvaa. Muutosvastarinta, joka selittyy uuden pelolla, on se peikko, joka on jokaisen uutta kohti kulkevan vastapeluri. 

Pohdittuani tätä, vaihdoin sitten tämänkin sanan. Kirjoitan nyt uudistuvasta työelämästä, uudistuvasta mallista, uudistumisesta, joka on edellytys kehittymiselle. Vastaparina on silloin uusi ja vanha. ( ei muutos).

Haluatko olla uudistuva vai vanhahtava? Haluan hieman pohtia näitä näkökulmia. Näin yksinkertaista se ei tietysti ole, mutta vanhasta on hyvä ponnistaa uusiin ulottuvuuksiin. Vanhasta on aina hyvä säilyttää ne asiat, jotka tukevat uutta. Uudistumisen näkökulma 

Silloin, kun pohdin asioita uudistuvan toiminnan näkökulmasta se menee mielestäni jokseenkin näin. Olet itse toiminnallasi uudistuva, joka päivä. Myös tapasi tehdä töitä uudistuu päivittäin, koska opit uutta. Sisällytät vanhan oppimasi, mutta uudistuessasi olet myös valmis muuttamaan sitä, uuden toiminnan ollessa esimerkiksi vähemmän omaa kehomielen energiaa kuluttava. Uudistuessa et koe vastarintaa, koska tiedät, että uudistuminen on jatkuvaa. Kurkistaessasi esimekiksi sisimpääsi uudistut  jatkuvasti kehon tasolla, aivan solutasolla saakka. Miksi et sitten uudistuisi ajatuksenkin  tasolla?

-Vaikka peruutamme takaisin joihinkin vanhoihin malleihin,  kuten nykyisin esimerkiksi asumaan maalle, tuomme sinne mukanamme uutta. Työesimerkissä saatamme irrottautua tietotekniikasta hieman ja palata kuuntelemisen tasolle vuorovaikutuksessa. Tiedämme kuitenkin nyt kokemuksesta, että jossain osa-alueessa kohtaamiset voivat toimia myös uudella tasolla.-

Joko huomaat mitä tarkoitan? 

Uudistumisen kutsu  saa meidät kulkemaan koti yhtä palautuneen ja sopusointuisen ihmisen aluetta. Kuljet kohti tutkivaa uteliaisuutta, joka on mielekästä, turvallista  ja hermostollisesti sopusointuista. Muutosvastarinta taas johtaa sinut kohti vanhaa ja asettumaan väistämättä hermoston  sympaattiselle puolelle ja se on hermostollisesti hieman kuormittavampaa.

Siirrytään tällä ajattelulla uudistuvaan työelämäänTyössä puhutaan hyvästä työstä. Mitä se sitten hyvä ja  uudistuva työ? Poimin muutamia kirjallisuuden tuottamia ajatuksia ja nostan ne tähän esille. En tiedä oletko samaa mieltä, mutta nämä oman pohdintani myötä oivalsin.

Uudistuva kohtaaminen ja työ muodostuu organisaatiossa, jossa henkilöstöjohtaminen taipuu, kehittyy  ja joustaa. Samoin, kuin siinä toimivat työntekijät. Näin pyritään luomaan tasapainon tila, joka pystyy vastaamaan jatkuvaan uudistumisen tarpeeseen. Organisaation huomioidessa, työn tekemisen inhimillisen puolen ja yksilön mahdollisuuden tehdä uudistuvaa työtä, työtä joka vaikuttaa omalta ja johon voi vaikuttaa, työntekijällä on työhön hallinnnan tunne, joka tukee työssä viihtymistä.

Uudistuva työmalli täyttää tekijänsä tarpeita. Maslowin tarvehierakiaan (1954) viitaten uudistuva työ vastaa yksilön tarpeisiin. Esimerkiksi turvallisuuden tarpeisiin, fysiologisen ja  psykologisen  turvallisuuden takaamalla. Turvallisuuden kautta uudistuminen ja luovuus syttyvät. Yksilön tarpeet ovat jatkuvasti uudistuvia, niitä ei voi sivuuttaa työelämässä. Väistämättä olemme uudistuvan mallin kanssa tekemisissä. Miltä se sinusta tuntuu?Pystytkö olemaan tutkivalla kannalla ja mukavasti virittynyt uuden edessä?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Uudistuminen, muutos, muutosvastarinta, uusi, vanha, palautuinen, sopusointu

Mielen salat!

Torstai 16.9.2021 klo 8:36 - Ulla Ollikkala


C305EA90-24C2-45A8-BEA6-3F7D5941E279.jpeg

Kuva Ulla.

Työssäni psykofyysisenä fysioterapeuttina ( www.flexio.fi)  ja myös PalautumiskouluPROn (www.palautumiskoulupro.fi) kouluttajana mielen toiminta ja ohjaaminen on suuressa osassa. Palautumisohjaajakoulutuksessa monet oivaltavatkin koko koulutusmatkan olevan mielen työstämistä, koska kehon vapautuminen nostaa esille itsestä asioita, joita pitää mielen ohjauksen keinoin pohtia. Monesti nämä itseltä salassa olevat asiat tupsahtavat esille, kun ihmiselle tulee mahdollisuus itsensä ja kehomielen kohtaamiseen. 

Kehon olo

Monesti kohtaan asiakkaita, jotka ovat ajatusten tasolla analysoineet, niin itse kuin ohjauksessa, mielensä toimintoja ja ohjanneet ajatusten suuntaa. Arjessa on kuitenkin edelleen vallitsevana nimeämätön olo, joka vie sitten yli- tai alivireyden suuntaan. Näitä  me sitten yksilöllisessä ohjauksessa pohdimme. Vielä ei ole tullut vastaan ketään, joka tahtoo oloaan muuttaa, joka ei olisi kokenut muutosta itsessään. Tapasin viikolla ohjauksessa asiakkaan, jonka oli vaikea ilmaista itseään ja oloaan sanoilla, mutta sitten kehon ilmaisulla pääsimme olon jäljille. Olohan voi liittyyä aikaa, jolloin sanoja ja ymmärrystä on ollut kehittyneenä vasta vähäisesti tai ei vielä lainkaan. Tästä päästiin sitten etenemään kohti mielen toimintoja, kun olotila oltiin purettu.

Mielen salat

Oman mielen saloihin saat hieman syvyyttä sillä, kun pohdit mikä osa itsestäsi on milloinkin aktiivinen. Ihmistä ohjaa toiminnassa motivaatio, mutta motivaation lisäksi on aivan yhtä  tärkeätä löytää ne esteet, joita motivaatiolle ja tavoitteiden toteutumisella on itsessäsi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilman niiden tunnistamista et välttämättä pääse etenemään tavoitteiden suuntaan työssä, opiskelussa, elämässä, eli  siihen suuntaan jota osa sinusta palavasti tahtoo. Heräsikö mielenkiintosi?

Kyllä, myös tunteet ja arvomaailmasi liittyvät tähän. Pääset itsesi toiminnan jäljille pohtimalla käyttäytymistä, sitä missä tilanteessa toimit ja millä tavoin. Aivan varmasti löydät omasta käyttäytymisestä myönteisiä ja kielteisiä toimintoja ja myös erilaisia tunteita. Huomaat varmasti, että pelkkä arvojen ja päämäärien tunnistaminen, tai vahvan mielessä luodun tavoitteen ja vahvan motivaationkaan omaaminen, ei välttämättä vie kohti muutosta tai tavoitetta. On ymmärrettävä omaa toimintaansa syvemmin. Tätä on pohdittava erityisesti silloin, kun et pääse etenemään suuntaasi. On kysymyksessä sitten, elämäntapamuutos, vaikka palautumisen lisääminen arkeesi tai muutos oiskelu/työelämässä.

Esimerkki työelämästä

Monesti tämä näyttäytyy työelämässä, joten otan siitä esimerkin ymmärryksen lisäämiseksi. Töissä on joukko erilaisia ihmisiä. Työssä  ihmisille on osoitettu oma perustehtävä ja siten oma tavoite toimintaan. Sen lisäksi on luotu tavoitteet yhteiseen toimintaan. Kannustuspuheet yhteisen hyvän suuntaan on tehty. Hetken kannustus kestää, mutta sitten vaikka tavoite on olemassa, toiminta hiipuu ja tavoite jää saavuttamatta. Miksi? Mitä tässä tapahtuu?

Yhteisön ( työ) monien ihmisten mielet toimivat kukin omalla tavallaan. Erilaiset mallit toimia  nousevat itsessä esiin, sisäisen vuoropuhelun äänessä voi ollakin ärjyjä, arvostelija, kriitikko, sen innovatiivisen innostuneen ja motivoituneen mallin esteenä. Tavoittaako kannustuspuhe ärjyjän ja arvostelijan vai tapahuuko jotain aivan muuta? Olet ehkä kuullut sanan muutosvastarinta, se liittyy mielestäni tähän osa-alueeseen oleellisesti. 

Huomaat varmasti, että mielemme vaatii joskus ohjausta, vahvaa sellaista, että se voi irrottautua siitä sisäisestä puheesta, joka estää etenevää ja haluttua toimintaa. Sisäinen dialogi on mahdollista toteuttaa rakentavasti, itsensä hyvin tuntemalla.

Terveisin Ulla

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Mieli, mielenvalmennus, mielenohjaus, keho, kehon-olo, muutosvastarinta,