Palautumisohjelmat

Palautumisohjelmat ovat kehon ja mielen liikettä

Palautumisohjelmat sisältävät keskittymistä ja rauhoittumista, sekä aktiivista toiminnallista harjoittelua. Palautumisen toiminnallinen harjoittelu tarkoittaa vapaata, kevyttä ja luovaa liikettä, joka on hengityksen ja kehon omaa rytmiä kuuntelevaa.Palautumisohjelmat ovat suomalainen innovaatio palautumisen aktiiviseksi malliksi.

Ohjelmia on kehitetty ja muokattu useiden vuosien ajan. Niillä on jo ollut vuosia oma vankka käyttäjäkuntansa. Kehoa kuuntelemalla, ilman suorittamista voi löytää liikkeeseen rauhallisuuden, ilon ja nautinnon. Voit levätä liikkeessä.

Ohjelmien kehittäjä on psykofyysinen fysioterapeutti, rentoutusterapeutti ja valmentaja. Ohjelmat perustuvat vuosikymmenten kliiniseen työhön, sekä tutkittuun tietoon palautumisen eri osa-alueilta. Ohjelmat sisältyvät myös Palautumisohjaajakoulutuksen.

Ohjelmista on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian laadullisena tutkimuksena päättöttötyö:”RENTOUDU JA HENGITÄ.Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana "

Lue lisää

palautumisohjelmien hyödyt

Purkaa kehon jännitystä ja stressiä


Ohjelmat on suunniteltu purkamaan jännitystä ja kehon stressiä lempeästi. Liikkeessä etsitään tasapainoa, kehon luovaa liikettä, hengitystä ja rentoutta. Liikkeet toteutetaan silmät suljettuna, siten tavoitetaan sisintä parhaiten. Kehittyessään ja oppiessaan kuuntelemaan sisintään harjoitukset voi tehdä silmät avoinna. Ohjelmat alkavat seuraavassa rytmissä Pysähtyminen, Irtipäästäminen, Vapautuminen, Hengitys ja Joustavuus.

Lopuksi haetaan vapauttavaa pientä liikettä ja rentoutusta

Kehon ja mielen liikkeet toteutetaan aluksi seisoma-asennossa, jonka jälkeen liikkeen toteuttaminen voi tapahtua istuen tai makuulla. Kehon värinä on osa rentoutumista. Lopuksi sanallinen rentoutuminen tukee rauhoittumista, kunkin oman rajan ja kyvyn mukaan.


Asiakkailta kuultua:

Elvyttää ja vapauttaa

  • Vapautunut olo pitkän aikaa.
  • Levollinen olo, mieli rauhoittuu, jännitykset laukeaa koko kehosta.
  • Saa luvan itseltään olla ihan vain oma itsensä ja hyväksyä vartalonsa sellaisena kuin on. Vapauttaa ja poistaa henkistä "kuonaa", jota kehossa on. Auttaa kuuntelemaan kehoa. Hetki jolloin rauhoittuu.

Rentouttaa

  • Olen oppinut hieman rentouttamaan kroppaa! Aluksi oli vaikeaa, mutta nyt jo lähes helppoa.
  • Virkistynyt olo, joka mielestäni kantaa myös kauemmaksi kuin vain saman illan.
  • Mukavan raukea olo, rentoutunut, murheet unohtuu hetkeksi.

Auttaa hidastamaan

  • Hyvää vastapainoa työlle ja lihaskuntoharjoittelullekin. Irrottaa työpäivästä!- Rento ja raukea olo.
  • Ensimmäisellä kerralla tuli jossain vaiheessa kyyneleet silmiin, se meni ohi ja rauhoituin täysin.
  • Kerta kerralta olo parani ja opin muuallakin hengityksen avulla katkaisemaan jännityksiä.

PALAUTUMISOHJELMIEN KEHITTYMINEN

Palautumisohjelmat ovat useiden vuosien kehittelyn tuotosta. Ensimmäiset ohjelmat on tuotettu jo vuonna 2003. Ohjelmat rakentuivat rentoutuksen työvälineeksi psykofyysisen keho- ja rentoutusterapian koulutusohjelman sivutuotteena. Niiden perustana on tieto länsimaisesta kehoterapeuttisesta näkökulmasta, hengityksen merkityksellisyydestä hyvinvointiin, sekä anatomian ja fysiologian tuntemus. Ohjaustyössä on tiedostettava myös ajatusten, tunteiden ja toiminnan merkitys ihmisen toiminnassa, sekä omassa työskentelyssään.

Palautumisohjelmat olivat alkuperäiseltä nimeltään fyysisen voimaantumisen rentoutusohjelma. Slowpuls - nimi vaihdettiin kuvaamaan ohjelmaa ns. matalan sykkeen sykkeen terveysliikuntana. Matalalla sykkeellä toteuttava liikunta on hyvin rentouttavaa ja palauttavaa. Sitten on palattu takaisin suomalaiseen nimeen PalautumisohjelmaPRO™️

Palautumisohjelmia on nykyisin useampia ja niihin tutustuminen vaatii osallistujalta hieman valmiutta uskaltaa pysähtyä, oppia kuuntelmaan itseään, sekä kehonsa ja mielensä viestejä. Kokemuksellinen elementti on aina yksilöllinen ja listaa tuntemuksista on vaikea määrittää täsmällisesti. On vain koettava, suostuttava harjoitteluun vailla suorittamista.

Palautumisohjelmat on kehittänyt tämän sivuston ylläpitäjä fysio- ja rentoutusterapeutti Ulla Ollikkala. Ohjelmat ovat jatkojalostuneet yhteistyössä psykiatrisen sairaanhoitaja ja rentoutusterapeutti Nina Pajanti-Rauduksen kanssa. Näemmekin yhteisen, yli 30 vuoden ammatillisen osaamisen olevan työmme suurin vahvuus.