Palautumiskoulu PRO KOULUTUS


Palautumiskoulu PRO:n tavoitteena on kouluttaa Palautumispiirakan osa-alueiden pohjalta ohjaajia, joilla on monipuolisesti taitoja ohjata yksilöitä ja ryhmiä palautumisen ja kehollisuuden pariin.

Palautumisohjaajan koulutus koostuu 10 lähipäivästä, jotka painottuvat käytännön harjoitteluun. Harjoitteet ovat siirrettävissä sellaisenaan omaan vapaa-aikaan, työhön tai ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua lisäkoulutuksiin mm: ravinto ja painonhallinta YAXO, sekä kehonhoito ja mielikuvat.PALAUTUMISOHJAAJA

Suorittaessasi Palautumisohjaajakoulutuksen kokonaisuudessaan sinulla on mahdollisuus saada käyttöösi rekisteröity PALAUTUMISOHJAAJA - nimike.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Koulutus sopii erinomaisesti sosiaali – ja terveysalan henkilöstölle, liikunnan parissa työskenteleville sekä palautumisen taitoja tarvitsevalle joko omaan tarpeeseen tai ryhmänohjaukseen.

Sinulle, joka tarvitset:

- keinoja purkaa kuormittuneisuutta

- kehon ja mielen tunneyhteyttä

- lepoa ja rentoutta

- uusia keinoja yksilö- ja ryhmäohjaukseen


Palautumiskoulu koostuu seuraavista ohjelmista:

1. Aktiivinen kehon ja mielen palautuminen ohjelmat 1-2. Palautuminen ja kehollisuus johdanto.
2. Aktiivinen kehon ja mielen palautuminen ohjelmat 2-3.
3. Aktiivinen kehon ja mielen palautuminen ohjelma 3-4.
4. Luonto ja luonto-ohjelmat
5. Mielen valmennus ja rentoutuminen

Palautumiskoulu pitää sisällään 10 lähiopintopäivää.
Kurssin osakokonaisuudet ovat 2-3 päivän pituisia.

Kouluttajina toimivat Nina Pajanti-Raudus ja Ulla Ollikkala

1. Aktiivinen palautuminen ohjelmat 1-2

 • Aktiivisen palauttavan liikkeen kaksi liikeohjelmaa.
 • Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
 • Ohjelmien käyttö tyhy- toiminnassa.
 • Työskentelyn teoreettinen pohja.

2. Aktiivinen palautuminen ohjelmat 2-3

 • Aktiivisen palauttavan liikkeen kaksi seuraavaa liikeohjelmaa.
 • Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.

3. Aktiivinen palautuminen ohjelma 3-4

 • Aktiivisen palauttavan liikkeen liikeohjelmaa. Halutessasi voit lähteä toteuttamaan ja harjoittelemaan ohjelmia heti ryhmien kanssa.
 • Pysähtymiseen liittyviä harjoituksia.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.

4. Luonto ja luonto-ohjelmat

 • Luonto ja sen merkitys palautumisessa.
 • Luonnossa tehtävät harjoitukset käytännössä
 • Metsänhyssy– ohjelma
 • Hiljaisuuden päivä – ohjelma ja käytäntö

5. Mielenvalmennus ja rentoutumisen käytäntö

 • Ajatus-tunne-toiminta- keho
 • Pysähtymiseen liittyviä harjoituksia.
 • Ajatusten ja tunteiden kanssa työskentely
 • Tavoitetyöskentely
 • Pysähdy. Hengitä. Rentoudu. -ohjelma
 • Rentoutumisen käytäntö