PalautumisOHJAAJAKOULUTUS KESÄYLIOPISTOSSA


Palautumisohjaajakoulutus on aloitettu vuonna 2015. PalautumiskouluPRO:n tavoitteena on kouluttaa Palautumispiirakan osa-alueiden pohjalta Palautumisohjaajia, joilla on monipuolisesti taitoja ohjata yksilöitä ja ryhmiä palautumisen, jaksamisen, hyvinvoinnin ja kehollisuuden pariin. Palautumisohjaajien koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen eri kesäyliopistoijen kanssa.

Palautumisohjaajan koulutus 270 h (10 op) koostuu 10.stä lähipäivästä ja välitehtävistä, jotka painottuvat käytännön harjoitteluun. Harjoitteet ovat siirrettävissä sellaisenaan omaan työhön ja ryhmä tai yksilötyöskentelyyn. Koulutus ei sisällä verkko-opintoja.

Koulutuksesta saat neljä ( 4 ) valmista kehon ja mielen palautumisohjelmaa. Ohjelmat ovat suomalaisen fysioterapeutin sunnittelmia. Tavoitteena fyysinen voimaantuminen ja palautuminen.

Ohjelmat eivät sisällä vuosittaisia lisenssimaksuja.


Koulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua 1-2 pv pituisiin lisäkoulutuksiin mm:

 • palauttavat kehonhoitomenetelmät ja mielikuvat
 • painonhallintaohjelmia YAXO
 • fascialinjaus liikeohjelma
 • palautumisohjelmien osa 5.
Suorittaessasi Palautumisohjaajakoulutuksen 270 h ( 10 op.) kokonaisuudessaan sinulla on mahdollisuus saada käyttöösi rekisteröity PALAUTUMISOHJAAJA - nimike.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Koulutus sopii erinomaisesti sosiaali – ja terveysalan henkilöstölle, liikunnan parissa työskenteleville sekä palautumisen taitoja tarvitsevalle joko omaan tarpeeseen tai ryhmänohjaukseen.

Sinulle, joka tarvitset

- keinoja purkaa kuormittuneisuutta

- keinoja jaksamiseen ja työhyvinvointiin

- keinoja unettomuuden hoitamiseen

- lisäystä kehon ja mielen tunneyhteyteen

- lepoa ja rentoutta

- lisää palautumisen taitoja

- uusia keinoja yksilö- ja ryhmäohjaukseen


PALAUTUMISOHJELMIEN HISTORIA JA synty

Palautumisohjelmat 1-4 ovat aktiivisen liikkeen ja rentoutumisen ohjelmia. Ohjelmien synty ja kehittely alkoi keho - ja rentoutusterapian opetuksen aikana vuonna 2003. Ne muotoutuivat ohjelmiksi keho- ja rentoutusterapian opetustyössä 10 vuoden aikana. Palautumisohjelmia kutsuttiin aluksi Fyysisen voimaantumisen ohjelmiksi, niiden voimaannuttavan vaikutuksen vuoksi.

Ohjelmia on käytetty asiakastyössä, yksilöille ja ryhmille. Ohjelmien tavoitteena on liikkeen, hengityksen ja rentoutumisen avulla saavuttaa tasapainoinen autonomisen hermoston tila, hengityksen tasapaino, siten kehon ja mielen rentoutuminen ja palautuminen.

Ohjelmat ovat kestoltaan 1,5 tunnin mittaisia. Palautumisohjaajakoulutuksesta saat nämä ainutlaatuset ja testatut palautumisohjelmat käyttöösi. Näiden ohjelmien ja koulutuksessa saadun tiedon avulla, voit tukea asiakkaiden jaksamista, palautumista ja hyvinvointia. Koulutus sisältää teoriaosuuksia mm. hermoston toiminnasta, hengityksen merkityksestä palautumisessa, luonnon palauttavista elementeistä, sekä mielenvalmennuksesta.

Voit hyödyntää ohjelmia ensin oman palautumisesi tukemisessa. Osia ohjelmista voit käyttää mm. yksilöohjauksessa, valmennuksessa, työnohjauksessa ja luennoilla. Ohjelmat ovat sovellettavissa myös luontoympäristöön.


Palautumisohjaajakoulutus koostuu seuraavista ohjelmista:

1. Aktiivinen kehon ja mielen palautuminen ohjelmat 1-2.
2. Aktiivinen kehon ja mielen palautuminen ohjelmat 2-3.
3. Aktiivinen kehon ja mielen palautuminen ohjelma 3.
4. Luonto ja luonto-ohjelmat, ohjelma 4.
5. Mielen valmennus ja rentoutuminen.

Palautumiskoulu pitää sisällään 10 lähiopintopäivää.
Kurssin osakokonaisuudet ovat 2 päivän pituisia.

Kouluttajina toimivat Nina Pajanti-Raudus ja Ulla Ollikkala

1. Aktiivinen palautuminen ohjelmat 1-2

 • Aktiivisen palauttavan liikkeen kaksi liikeohjelmaa.
 • Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
 • Autonominen hermosto 1.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
 • Ohjelmien käyttö tyhy- toiminnassa.
 • Työskentelyn teoreettinen pohja.

VÄLITEHTÄVÄ

Palautumisohjelmien harjoittelu itsenäisesti. Kirjallisuuteen tutustuminen.


2. Aktiivinen palautuminen ohjelmat 2-3.

 • Aktiivisen palauttavan liikkeen kaksi seuraavaa liikeohjelmaa.
 • Autonominen hermosto 2. Polyvagaalinen teoria.
 • Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.

VÄLITEHTÄVÄ

Palautumisohjelmien harjoittelu ja oman ryhmän valmistelu.

Kirjareferaatin valmistelu alkaa.


3. Aktiivinen palautuminen ohjelma 3.

 • Aktiivisen palauttavan liikkeen liikeohjelmaa. Halutessasi voit lähteä toteuttamaan ja harjoittelemaan ohjelmia heti ryhmien kanssa.
 • Autonominen hermosto 3
 • Pysähtymiseen liittyviä harjoituksia.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.


VÄLITEHTEHTÄVÄ

Käytännön harjoittelu ryhmän kanssa/ tai yksilöllisesti ohjaten. Kirjallinen kooste.

Oma rentoutuminen ja ohjelma.

Kirjallinen palautekooste ryhmältä/ yksilötyöskentelystä ja omasta työskentelystä.


4. Luonto ja luonto-ohjelmat, aktiivinen palautuminen ohjelma 4.

 • Luonto ja sen merkitys palautumisessa.
 • Luonnossa tehtävät harjoitukset käytännössä.
 • Metsänhyssy– ohjelma käytännössä.
 • Hiljaisuuden päivä – ohjelma ja käytäntö.


VÄLITEHTÄVÄ

Palautumisohjelmien käytännön harjoittelu 1-3.

Ryhmän järjestäminen palautumisohjelmista 13.

Vaihtoehtoisesti luento/ kurssi palautumiseen liittyvästä aiheesta.

Palaute omasta tapahtumasta.


5. Mielenvalmennus ja rentoutumisen käytäntö

 • Ajatus-tunne-toiminta- keho
 • Pysähtymiseen liittyviä harjoituksia.
 • Ajatusten ja tunteiden kanssa työskentely.
 • Tavoitetyöskentely ja korttityöskentely.
 • Pysähdy. Hengitä. Rentoudu. -ohjelma.
 • Rentoutumisen käytäntö.

Välitehtävät : kirjareferaatti purku


Koulutuksen liikeharjoitusten osuudesta on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian päättötyö laadullisena tutkimuksena:

”RENTOUDU JA HENGITÄ. Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuudenviikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana "

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35562/Nyrhinen_Maija.pdf?sequence=2&isAllowed=y