opiskele PALAUTUMISOHJAAJAksi KESÄYLIOPISTOSSA


TIETOA VUODEN 2022 KOULUTUKSESTA


Palautumisohjaajakoulutus on aloitettu vuonna 2015. PalautumiskouluPRO:n tavoitteena on kouluttaa Palautumispiirakan osa-alueiden pohjalta Palautumisohjaajia, (Recovery Instructor) joilla on monipuolisesti taitoja ohjata yksilöitä ja ryhmiä palautumisen, jaksamisen, hyvinvoinnin ja kehollisuuden pariin. Oma ammatillinen koulutuksesi on perusta, jonka pohjalta käytät opittuja taitoja.
Palautumisohjaajien koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen eri kesäyliopistoijen kanssa.

Palautumisohjaajan koulutus 270 h (10 op) koostuu 9:stä lähipäivästä ja välitehtävistä, jotka painottuvat käytännön harjoitteluun. Harjoitteet ovat siirrettävissä sellaisenaan omaan työhön ja ryhmä- tai yksilötyöskentelyyn.

Lähiopintojen opintopistemäärä on noin 3 op. Kirjareferaatin osuus on 2 op.
Palautumisen ja palautumisohjelminen omaehtoinen harjoittelu on 5 op.

Lähipäivissä syvennytään viitekehyksiin, osittain anatomisiin asioihin ja palautumisen monimuotoisuuteen.
Katso lisää alla olevasta 2022 koulutusohjelmasta.

Palautumisohjaajakoulutus (10op) ei valmista ammattiin, vaan kuuluu täydentäviin opintoihin.
Palautumisohjaajakoulutuksen käynyt opiskelija voi viedä koulutuksen annin omaan ammattiinsa / työyhteisöönsä.

Palautumisohjaajakoulutuksesi, (jostain syystä) keskeytyessä, korvaavat koulutuspäivät on suoritettava 2 vuoden sisällä koulutuksen aloituksesta.

Tiedustelut:

Oman alueesi kesäyliopistot vastaavat koulutustiedusteluihin; ajankohdista, hinnoista, sisällöistä ym.


OPISKELUTAPA

Palautumisohjaajakoulutuksen keskiössä on kohtaava ja tunteva vuorovaikutus. Koulutus on suurelta osalta kokemuksellista oppimista koulutuspäivien aikana (3x3 päivää), sekä opiskelijan omaehtoista harjoittelua lähijaksojen välissä.

Etäjaksot vaativat palautumisohjelmien käytännön harjoitteluun paneutumista. Etäjaksot sisältävät myös jonkin verran kirjallisia tehtäviä.

➡️ Koulutukseen ei suositella osallistumista, jos elämässä on meneillään suuria kuormitusta aiheuttavia tekijöitä tai kriisejä.


TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria ja käytäntö pohjatuvat Palautumispiirakka™️:n kuuteen eri sektoriin; Uni, ravinto, luonto, keskittyminen-rentoutuminen-rauhoittuminen, kehon ja mielen aktiivinen palautuminen ja mielen valmennus, joita tarkastellaan koulutuksessa.

KENELLE

Koulutus sopii erinomaisesti sosiaali – ja terveysalan henkilöstölle, liikunnan parissa työskenteleville, työnohjaajille, sekä palautumisen taitoja tarvitsevalle joko omaan tarpeeseen tai ryhmänohjaukseen.

Sinulle, joka tarvitset:

 • Keinoja purkaa kuormittuneisuutta
 • Keinoja jaksamiseen ja työhyvinvointiin
 • Keinoja unettomuuden hoitamiseen
 • Lisäystä kehon ja mielen tunneyhteyteen
 • Lepoa ja rentoutta
 • Lisää palautumisen taitoja
 • Uusia keinoja yksilö- ja ryhmäohjaukseen

Saat käyttöösi kolme (3) valmista ohjelmakokonaisuutta, PalautumisohjelmaPRO™️. PalautumisohjelmaPRO™️ ovat aktiivisia liike- ja rentoutusohjelmia, joita voi käyttää kokonaisuuksina tai osina yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä.**)

Ohjelmien avulla voidaan:

 • Vaikuttaa yli -ja alivireyden tasapainottamiseen
 • Vahvistaa kehotuntoisuutta- ja kehotietoisuutta
 • Oppia rauhoittumaan ja rentoutumaan
 • Tunnistaa tunteet kehossa ja mielessä
 • Harmonisoi mieltä
 • Unen laatu voi parantua

PalautumisohjelmaPRO™️ ovat suomalaisen fysioterapeutin Ulla Ollikkalan sunnittelemia. Ohjelmien tavoitteena on fyysinen voimaantuminen ja palautuminen.

HUOM!

Ohjelmat eivät sisällä vuosittaisia lisenssimaksuja. Lisäopinnoissa voit opiskella lisää näitä Palautumisohjelmia, sekä kehollisuuteen liittyviä hoitomalleja.

HINTA

Kesäyliopistot eri paikkakunnilla määrittävät koulutuksen hinnan. Maksut voi suorittaa useammassa erässä. Tutki lähimmän opistosi sivustoa.PALAUTUMISOHJAAJAKOULUTUS KOKONAISUUS VUONNA 2022:


Palautumiskoulu pitää sisällään 9 lähiopintopäivää, jotka jaetaan kolmeen eri kokonaisuuteen.

➡️ Kukin kokonaisuus on 3 päivän pituinen.

Koulutuspäivien sisältö saattaa vaihdella eri ryhmillä. Asiasisältö pysyy kuitenkin samana kaikilla ryhmillä. Vaihtelut johtuvat ryhmän koosta, ja kokemuksellisen oppimisen prosessista. Kouluttajina toimivat Nina Pajanti-Raudus ja Ulla Ollikkala.


Koulutuspäivien aikataulut ovat seuraavat:

1 pv. Aloitus klo 10. 00 lounas klo 13-14, päätös klo 17.00. ( ellei toisin sovita)

2.pv. Aloitus klo 9.00, lounas klo 12-13, päätös klo 16.00. ( ellei toisin sovita)

3 pv. Aloitus klo 9.00, lounas klo 12-13, päätös klo 16.00 ( ellei toisin sovita)

Päivät sisältävät sekä teoriaa, että käytäntöä.

Tarkempi sisältö selviää aina päivän alussa.AIHEALUEET1. Aktiivinen palautuminen, 3 päivää.

 • Työskentelyn teoreettinen pohja.
 • Autonominen hermosto osa 1.
 • Palautumispiirakka ja sen käyttö.
 • Palautumisen kyselykaavakkeet 1 ja 2.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
 • Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
 • PalautumisohjelmaPRO™️ 1. Teema, Pysähtyminen

VÄLITEHTÄVÄ

 • Palautumisohjelman harjoittelu ja opettelu itsenäisesti.
 • PalautumisohjelmaPRO™️1 ohjaaminen ryhmälle. Ryhmän minimikoko on 2-3 henkilöä.
 • Kirjallisuuteen tutustuminen.
 • Referaatin aloitus.


Aktiivinen palautuminen ja rentoutuminen, 3 päivää.

 • Autonominen hermosto osa 2.
 • Polyvagaalinen teoria
 • Allostaattinen kuorma.
 • Rentoutumisen teoreettinen pohja. Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia
 • Hengitys ja palautuminen
 • PalautumisohjelmaPRO™️ 2. Teema Irtipäästäminen.
 • PalautumisohjelmaPRO™️ 3. Teema Laajentuminen.

VÄLITEHTÄVÄ

 • Itsenäinen harjoittelu jatkuu.
 • PalautumisohjelmaPRO™️ 2 ja 3 ryhmänohjaus. Ryhmän minimikoko on 2-3 henkilöä.
 • Rentoutumisohjelman laatiminen.

Kaikki VÄLITEHTÄVÄT tehty ja palautettu ennen viimeistä jaksoa.3. Luontovaikutteiset menetelmät, hiljaisuuden päivä ja mielen valmennus, 3 päivää.

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset.
 • Lähiluonnossa oleminen ja kokeminen.
 • Hiljaisuuden päivä on retriitin kaltainen hiljentyminen.
 • Hiljaisesti luonnossa™️- ohjelma.
 • MetsänHyssy™ - ohjelma.
 • Mielenvalmennus osana palautumisen oivallusta. Ajatus- tunne- toimintamalli.

HUOM! Hiljaisuuden päivänä edellytetään yöpymistä (sis. aamu - ja iltaohjelmaa).

 • Kirjareferaatin purku.
 • PalautumisohjelmaPRO™️ ohjausnäyttö ja rentoutusohjaus.
 • Valmistuminen Palautumisohjaajaksi.


**) Koulutuksen liikeharjoitusten osuudesta on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian päättötyö laadullisena tutkimuksena:

”RENTOUDU JA HENGITÄ. Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana"Käynnissä oLEVAT kurssit löydät täältä


KOULUTTAJA

Kouluttajina toimivat Nina Pajanti-Raudus ja Ulla Ollikkala

Ulla Ollikkala, Psykofyysinen fysioterapeutti, Psykofyysisen fysioterapian kouluttaja, Rentoutusterapeutti, CWD-ohjaaja, EFT-terapia, Vedic Art- taideopettaja, Mind Coach®️ certified trainer, Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot ja trauma opinnot.

Nina Pajanti-Raudus, Psykiatrinen sairaanhoitaja, urheilijoiden psyykkinen valmentaja, Rentoutusopastaja (SHY), Rentoutusterapeutti, MB Life Coach, Luonto-ohjaaja, Sointukylpy- ja Sointumatkaohjaaja PH®️ vibroakustinen rentoutusmetodi. (opiskelee luontoa työskentelyssä hyödyntävää Työnohjaajakoulutusta parhaillaan
 • LUE lisää Palautumisoohjelmista:


Koulutuksen liikeharjoitusten osuudesta on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian päättötyö laadullisena tutkimuksena:

”RENTOUDU JA HENGITÄ. Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana"

Lue lisää päättötyöstä

valmistuneet palautumisohjaajat / LISÄKOULUTUKSET

PALAUTUMISOHJELMIEN HISTORIA

Palautumisohjelmat 1-5 ovat aktiivisen liikkeen ja rentoutumisen ohjelmia. Ohjelmien synty ja kehittely alkoi keho - ja rentoutusterapian opetuksen aikana vuonna 2003. Ne muotoutuivat ohjelmiksi keho- ja rentoutusterapian opetustyössä 10 vuoden aikana. Palautumisohjelmia kutsuttiin aluksi Fyysisen voimaantumisen ohjelmiksi, niiden voimaannuttavan vaikutuksen vuoksi.

Ohjelmia on käytetty asiakastyössä, yksilöille ja ryhmille. Ohjelmien tavoitteena on liikkeen, hengityksen ja rentoutumisen avulla saavuttaa tasapainoinen autonomisen hermoston tila, hengityksen tasapaino, siten kehon ja mielen rentoutuminen ja palautuminen.

Ohjelmat ovat kestoltaan 1,5 tunnin mittaisia. Palautumisohjaajakoulutuksesta saat osan näistä ainutlaatuisista ja testatuista palautumisohjelmista käyttöösi. Näiden ohjelmien ja koulutuksessa saadun tiedon avulla, voit tukea asiakkaiden jaksamista, palautumista ja hyvinvointia. Koulutus sisältää teoriaosuuksia mm. hermoston toiminnasta, hengityksen merkityksestä palautumisessa, luonnon palauttavista elementeistä, sekä mielenvalmennuksesta.

Voit hyödyntää ohjelmia ensin oman palautumisesi tukemisessa. Osia ohjelmista voit käyttää mm. yksilöohjauksessa, valmennuksessa, työnohjauksessa ja luennoilla. Ohjelmat ovat sovellettavissa myös luontoympäristöön.

Katso käynnissä olevat sekä tulevat kurssit täältä