opiskele PALAUTUMISOHJAAJAksi KESÄYLIOPISTOSSA

Tietoa koulutuksesta:

Palautumisohjaajakoulutus on aloitettu vuonna 2015. PalautumiskouluPRO:n tavoitteena on kouluttaa Palautumispiirakan osa-alueiden pohjalta Palautumisohjaajia, (Recovery Instructor) joilla on monipuolisesti taitoja ohjata yksilöitä ja ryhmiä palautumisen, jaksamisen, hyvinvoinnin ja kehollisuuden pariin. Oma ammatillinen koulutuksesi on perusta, jonka pohjalta käytät opittuja taitoja.
Palautumisohjaajien koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen eri kesäyliopistoijen kanssa.

Palautumisohjaajan koulutus 270 h (10 op) koostuu 10:stä lähipäivästä ja välitehtävistä, jotka painottuvat käytännön harjoitteluun. Harjoitteet ovat siirrettävissä sellaisenaan omaan työhön ja ryhmä- tai yksilötyöskentelyyn.

Lähiopintojen opintopistemäärä on noin 3 op. Kirjareferaatin osuus on 2 op.
Palautumisen ja palautumisohjelminen omaehtoinen harjoittelu on 5 op.

Lähipäivissä syvennytään viitekehyksiin, osittain anatomisiin asioihin ja palautumisen monimuotoisuuteen.
Katso lisää koulutusohjelmasta.

Palautumisohjaajakoulutus (10op) ei valmista ammattiin.
Palautumisohjaajakoulutuksen käynyt opiskelija voi viedä koulutuksen annin omaan ammattiinsa / työyhteisöönsä.

Palautumisohjaajakoulutuksesi, (jostain syystä) keskeytyessä, korvaavat koulutuspäivät on suoritettava 2 vuoden sisällä koulutuksen aloituksesta.

Tiedustelut:

Oman alueesi kesäyliopistot vastaavat koulutustiedusteluihin; ajankohdista, hinnoista, sisällöistä ym.

Opiskelutapa:

Palautumisohjaajakoulutuksen keskiössä on kohtaava ja tunteva vuorovaikutus.

Koulutus on suuressa määrin kokemuksellista oppimista koulutuspäivien (5x2 päivää) aikana, sekä opiskelijan omaehtoisena harjoitteluna lähijaksojen välissä.

Etäjaksot vaativat palautumisohjelmien käytännön harjoitteluun paneutumista. Etäjaksot sisältävät myös kirjallisia tehtäviä.

➡️ Tällainen opiskelumuoto on meille tietoinen valinta ja pyrimme rauhoittamaan tekemistä irrottautumalla verkkotyöskentelystä. Välitehtävien suoritustapa tukee myös tätä ajattelua.


➡️ Mahdolliset esteet osallistumisesta lähipäiviin (sairastumiset yms.), voidaan korvata vastaavissa lähipäivissä toisessa kesäyliopistossa. PalautumiskouluPRO:n koulutustarjonta on tietoinen, vaihtoehtoinen tapa opiskella ilman verkko-opintoja.

➡️ Koulutukseen ei suositella osallistumista, jos elämässä on meneillään suuria kuormitusta aiheuttavia tekijöitä tai kriisejä.


Kenelle:

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Koulutus sopii erinomaisesti sosiaali – ja terveysalan henkilöstölle, liikunnan parissa työskenteleville, työnohjaajille, sekä palautumisen taitoja tarvitsevalle joko omaan tarpeeseen tai ryhmänohjaukseen.

Sinulle, joka tarvitset:

 • keinoja purkaa kuormittuneisuutta
 • keinoja jaksamiseen ja työhyvinvointiin
 • keinoja unettomuuden hoitamiseen
 • lisäystä kehon ja mielen tunneyhteyteen
 • lepoa ja rentoutta
 • lisää palautumisen taitoja
 • uusia keinoja yksilö- ja ryhmäohjaukseen

Koulutuksesta saat kolme (3) valmista kehon ja mielen palautumisohjelmaa. Saat käyttöösi kolme (3) valmista ohjelmaa. PalautumisohjelmaPRO™️ ovat suomalaisen fysioterapeutin Ulla Ollikkalan sunnittelemia. Ohjelmien tavoitteena on fyysinen voimaantuminen ja palautuminen.


HUOM!
Ohjelmat eivät sisällä vuosittaisia lisenssimaksuja. Lisäopinnoissa voit opiskella lisää näitä ohjelmia, sekä kehollisuuteen liittyviä hoitomalleja.

Hinta: Kesäyliopistot eri paikkakunnilla määrittävät koulutushinnan. Maksut voi suorittaa useammassa erässä. Tutki lähimmän opistosi sivustoa.

Käynnissä olevat sekä tulevat kurssit löydät täältä


PALAUTUMISOHJAAJAKOULUTUS KOkonaisuus:

Palautumiskoulu pitää sisällään 10 lähiopintopäivää, jotka jaetaan viiteen eri osakokonaisuuteen.
Kukin osakokonaisuus on 2 päivän pituinen.
Koulutuspäivien sisältö saattaa vaihdella eri ryhmillä, asiasisältö pysyy kuitenkin samana kaikilla ryhmillä.

Vaihtelut johtuvat ryhmän koosta, ja kokemuksellisen oppimisen prosessista.

Kouluttajina toimivat Nina Pajanti-Raudus ja Ulla Ollikkala

1. Aktiivinen palautuminen ohjelmat 1-2
 • Aktiivisen palauttavan liikkeen kaksi liikeohjelmaa.
 • Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
 • Autonominen hermosto osa 1.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
 • Työskentelyn teoreettinen pohja.
 • PalautumisohjelmaPRO™️ 1. Teemana Pysähtyminen.

LUE lisää Palautumisoohjelmista:

VÄLITEHTÄVÄ

 • Palautumisohjelmien harjoittelu itsenäisesti.
 • Kirjallisuuteen tutustuminen.
2. Aktiivinen palautuminen ohjelmat 2-3.
 • Aktiivisen palauttavan liikkeen kaksi seuraavaa liikeohjelmaa.
 • Autonominen hermosto osa 2. Polyvagaalinen teoria.
 • Pysähtymiseen ja palautumiseen liittyviä harjoituksia.
 • Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
 • Tutkimuslomakkeet yksilö- ja ryhmätyöhön.
 • Hengitys ja palautuminen.Tutkimustieto kooste.
 • PalautumisohjelmaPRO™️ 2. Teemana Irtipäästäminen.

VÄLITEHTÄVÄ

 • Palautumisohjelmien harjoittelu ja oman ryhmän valmistelu, palautumisohjelmat 1 ja 2. Ryhmän minimikoko on 2-3 henkilöä.
  Opiskelijan ryhmä muokkautuu esim. opiskelijan ammattitaustan mukaan. Joillakin voi olla ryhmät valmiina ja joku kokoaa ohjattavan ryhmän lähipiiristään
 • Kirjareferaatin valmistelu alkaa.
3. Aktiivinen palautuminen ohjelma 3 ja rentoutuminen
 • Aktiivisen palauttavan liikkeen liikeohjelmaa. Halutessasi voit lähteä toteuttamaan ja harjoittelemaan ohjelmia heti ryhmien kanssa.
 • Autonominen hermosto osa 3.
 • Pysähtymiseen liittyviä harjoituksia.Rentoutumisen taitoa lisääviä harjoituksia.
 • Rentouttamiskaavio ja rentoutuminen.
 • PalautumisohjelmaPRO™️ 3. Teemana Laajentuminen.
 • Kokemus PalautumisohjelmaPro™️ 4 Hengitys ohjelmasta.
  ( Hengitysohjelman voi kokonaisuudessaan opiskella jatkokoulutuksissa.)

Linkki opiskelijoille: https://www.palautumiskoulupro.fi/rentoutusohjelmat

VÄLITEHTÄVÄ

 • Käytännön harjoittelu ryhmän kanssa/ tai yksilöllisesti ohjaten, palautumisohjelma 3. Kirjallinen kooste.
 • Oma rentoutuminen ja ohjelma.
 • Kirjallinen palautekooste ryhmältä/ yksilötyöskentelystä ja omasta työskentelystä.
4. Luonto ja hiljaisuuden päivä
 • Luonto ja sen merkitys palautumisessa.
 • Luonnossa tehtävät harjoitukset käytännössä.
 • Metsänhyssy– ohjelma käytännössä.
 • Luontoharjoitukset käytännössä.
 • Hiljaisuuden päivä – ohjelma ja käytäntö.

VÄLITEHTÄVÄ

 • Palautumisohjelmien käytännön harjoittelu jatkuu edelleen palautumisohjelmilla 1-3.
 • Ryhmän järjestäminen jatkuu edelleen palautumisohjelmista 1-3.
 • Vaihtoehtoisesti luento/ kurssi palautumiseen liittyvästä aiheesta.
 • Palaute omasta tapahtumasta.

5. Mielenvalmennus

 • Ajatus-tunne-toiminta-keho.
 • Ajatusten ja tunteiden kanssa työskentely.
 • Tavoitetyöskentely
 • Rentoutumisen käytäntö.
 • Valmistuminen rekisteröidyksi Palautumisohjaajaksi. ( Recovery Instuctor)

Välitehtävien purku

 • kirjareferaatti purku
 • osaamisnäyttö

Koulutuksen liikeharjoitusten osuudesta on tehty Lahden Ammattikorkeakoulussa fysioterapian päättötyö laadullisena tutkimuksena:

”RENTOUDU JA HENGITÄ. Muutokset rentoutumisen kokemuksissa ja hengityksessä kuuden viikon mittaisen Slowpuls-harjoittelun aikana"

Lue lisää päättötyöstä

valmistuneet palautumisohjaajat / LISÄKOULUTUKSET

Suorittaessasi Palautumisohjaajakoulutuksen 270 h ( 10 op.) kokonaisuudessaan saat käyttöösi rekisteröidyn PALAUTUMISOHJAAJA - nimikeen.

Palautumisohjaajakoulutuksen jälkeen on mahdollista osallistua 1-2 päivän pituisiin lisäkoulutuksiin mm:

 • PalauttavaPRO™️- koko kehoa rentouttava hoito
 • palautumisohjelmien osat 4, 5 ja 6. (Hengitys, Joustavuus ja Miettimättömyys)

Lisäkoulutusten päivämäärät ilmestyvät Ajankohtaisa osioon. Ensimmäinen lisäkoulutus aikaisintaan ensi keväänä.

PALAUTUMISOHJELMIEN HISTORIA

Palautumisohjelmat 1-5 ovat aktiivisen liikkeen ja rentoutumisen ohjelmia. Ohjelmien synty ja kehittely alkoi keho - ja rentoutusterapian opetuksen aikana vuonna 2003. Ne muotoutuivat ohjelmiksi keho- ja rentoutusterapian opetustyössä 10 vuoden aikana. Palautumisohjelmia kutsuttiin aluksi Fyysisen voimaantumisen ohjelmiksi, niiden voimaannuttavan vaikutuksen vuoksi.

Ohjelmia on käytetty asiakastyössä, yksilöille ja ryhmille. Ohjelmien tavoitteena on liikkeen, hengityksen ja rentoutumisen avulla saavuttaa tasapainoinen autonomisen hermoston tila, hengityksen tasapaino, siten kehon ja mielen rentoutuminen ja palautuminen.

Ohjelmat ovat kestoltaan 1,5 tunnin mittaisia. Palautumisohjaajakoulutuksesta saat osan näistä ainutlaatuisista ja testatuista palautumisohjelmista käyttöösi. Näiden ohjelmien ja koulutuksessa saadun tiedon avulla, voit tukea asiakkaiden jaksamista, palautumista ja hyvinvointia. Koulutus sisältää teoriaosuuksia mm. hermoston toiminnasta, hengityksen merkityksestä palautumisessa, luonnon palauttavista elementeistä, sekä mielenvalmennuksesta.

Voit hyödyntää ohjelmia ensin oman palautumisesi tukemisessa. Osia ohjelmista voit käyttää mm. yksilöohjauksessa, valmennuksessa, työnohjauksessa ja luennoilla. Ohjelmat ovat sovellettavissa myös luontoympäristöön.

Katso käynnissä olevat sekä tulevat kurssit täältä