Slowpuls-Palautumisohjelmien kehittyminen

Slowpuls™-palautumisohjelmat ovat useiden vuosien kehittelyn tuotosta. Ensimmäiset ohjelmat on tuotettu jo vuonna 2003. Ohjelmat rakentuivat rentoutuksen työvälineeksi psykofyysisen rentoutuksen koulutusohjelman sivutuotteena. Niiden perustana on tieto länsimaisesta kehoterapeuttisesta näkökulmasta, hengityksen merkityksellisyydestä hyvinvointiin, sekä anatomian ja fysiologian tuntemus. Ohjaustyössä on tiedostettava myös ajatusten, tunteiden ja toiminnan merkitys ihmisen toiminnassa, sekä omassa työskentelyssään.

Slowpuls oli alkuperäiseltä nimeltään fyysisen voimaantumisen rentoutusohjelma - FVR, jolle nimelle se on edelleen rekisteröity. Tätä nimeä käytetään edelleen osana slowpulsia. Slowpuls - nimi vaihdettiin kuvaamaan ohjelmaa ns. matalan sykkeen sykkeen terveysliikuntana. Matalalla sykkeellä toteuttava liikunta on hyvin rentouttavaa ja palauttavaa.

Slowpuls - ohjelmia on nykyisin useampia ja niihin tutustuminen vaatii osallistujalta hieman valmiutta uskaltaa pysähtyä, oppia kuuntelmaan itseään, sekä kehonsa ja mielensä viestejä. Kokemuksellinen elementti on aina yksilöllinen ja listaa tuntemuksista on vaikea määrittää täsmällisesti. On vain koettava.

Slowpuls - palautumisohjelmat on kehittänyt tämän sivuston ylläpitäjä fysio- ja rentoutusterapeutti Ulla Ollikkala. Ohjelmat ovat jatkojalostuneet yhteistyössä psykiatrisen sairaanhoitaja ja rentoutusterapeutti Nina Pajanti-Rauduksen kanssa. Näemmekin yhteisen, yli 25 vuoden ammatillisen osaamisen olevan työmme suurin vahvuus.