Palautumisohjelmien kehittyminen

Palautumisohjelmat ovat useiden vuosien kehittelyn tuotosta. Ensimmäiset ohjelmat on tuotettu jo vuonna 2003. Ohjelmat rakentuivat rentoutuksen työvälineeksi psykofyysisen keho- ja rentoutusterapian koulutusohjelman sivutuotteena. Niiden perustana on tieto länsimaisesta kehoterapeuttisesta näkökulmasta, hengityksen merkityksellisyydestä hyvinvointiin, sekä anatomian ja fysiologian tuntemus. Ohjaustyössä on tiedostettava myös ajatusten, tunteiden ja toiminnan merkitys ihmisen toiminnassa, sekä omassa työskentelyssään.

Palautumisohjelmat olivat alkuperäiseltä nimeltään fyysisen voimaantumisen rentoutusohjelma. Slowpuls - nimi vaihdettiin kuvaamaan ohjelmaa ns. matalan sykkeen sykkeen terveysliikuntana. Matalalla sykkeellä toteuttava liikunta on hyvin rentouttavaa ja palauttavaa. Sitten on palattu takaisin suomalaiseen nimeen Palautumisohjelma.

Palautumisohjelmia on nykyisin useampia ja niihin tutustuminen vaatii osallistujalta hieman valmiutta uskaltaa pysähtyä, oppia kuuntelmaan itseään, sekä kehonsa ja mielensä viestejä. Kokemuksellinen elementti on aina yksilöllinen ja listaa tuntemuksista on vaikea määrittää täsmällisesti. On vain koettava, suostuttava harjoitteluun vailla suorittamista.

Palautumisohjelmat on kehittänyt tämän sivuston ylläpitäjä fysio- ja rentoutusterapeutti Ulla Ollikkala. Ohjelmat ovat jatkojalostuneet yhteistyössä psykiatrisen sairaanhoitaja ja rentoutusterapeutti Nina Pajanti-Rauduksen kanssa. Näemmekin yhteisen, yli 30 vuoden ammatillisen osaamisen olevan työmme suurin vahvuus.